NEWSLETTER

1/2019
období 31. 12. 2018 – 6. 1. 2019
ČPS

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte nám slavnostně vás přivítat u prvního vydání Newsletteru ČPS v r. 2019. A co jsme si pro vás připravili? V aktualitách se dozvíte, že v letošním roce uplyne rovných 100 let od založení našeho svazu. Přineseme vám také bližší informace o kotlíkových dotacích a dotacích na ekologická vozidla. Legislativa upozorní například na snížení daně z přidané hodnoty pro teplo a chlad, technická normalizace zrekapituluje vydaná odborná stanoviska a pravidla praxe schválená v uplynulém roce. Do r. 2019 vám přejeme vše dobré a těšíme se na další spolupráci!

Aktuality

4. 1. 2019

Oslavy 100 let od založení svazu

“Letošní rok je pro nás zcela výjimečný, neboť 29. 6. 2019 uplyne přesně 100 let od založení našeho svazu. Oslavy tohoto významného výročí budou probíhat v rámci celého roku, připravujeme pro vás celou řadu akcí, o kterých vás budeme nejen prostřednictvím Newsletteru včas informovat”, konstatuje výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská. “Uvítáme, pokud i vy, případně vaše společnost, projevíte zájem se do oslav aktivně zapojit a podpořit tak správné vnímání role plynárenství v národní ekonomice i prezentovat vizi jednotného plynárenství, která je pro příští období klíčová”, dodává předseda Rady ČPS Martin Slabý, předseda představenstva PPD, a.s.

27. 12. 2018

Třetí vlna kotlíkových dotací naplno odstartuje na jaře

Dotace pro domácnost lze získat na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. MŽP od r. 2015 zainvestovalo do více než 65 tisíc výměn starých kotlů za více než 6 miliard korun. Žádosti od občanů do 3. vlny kotlíkových dotací budou moci kraje začít přijímat v dubnu 2019. Více zde

2. 1. 2019

Zemřel Ing. Karel Pavlů, čestný člen ČPS

V obřadní síni krematoria města Brna se dne 5. ledna 2019 uskutečnilo poslední rozloučení s Ing. Karlem Pavlů, který zesnul po krátké nemoci dne 29. 12. 2018 ve věku 81 let. Významná část jeho profesní dráhy byla spojena především s Tranzitním plynovodem, n.p. a Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Vzpomínka Jana Nehody zde

1. 1. 2019

Vývoj cen energií je samé překvapení

Zatímco elektřina i teplo zdražují, ceníky dodavatelů plynu se tak výrazně nemění. Může plyn ze sebe konečně setřást pověst drahého paliva a stát se ekologicky přijatelnější náhradou za uhlí při výrobě elektřiny a tepla? Rozhovor s Lenkou Kovačovskou pro Euro zde

17. 12. 2018

Státní dotace na ekologická auta

Města a obce mohou dostat další dotace na pořízení elektromobilů, hybridů a automobilů na plyn. Státní fond životního prostředí ČR na to rozdělí 100 milionů korun. Více zde

Legislativa

Veřejná konzultace Evropské komise k revizi směrnice 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. Více zde

EK vítá politickou dohodu k dalším dvěma legislativním předpisům z balíčku Čistá energie pro všechny Evropany. Nyní budou oba předpisy formálně schváleny ze strany Evropského parlamentu a Rad. Více zde

Evropská komise vyměřila bulharské BEH Group pokutu ve výši 77 milionů eur za bránění v přístupu ke klíčové plynárenské infrastruktuře. Více zde

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 206) – PS PČR dne 21. 12. 2018 na 24. schůzi přijala pozměňovací návrh zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty J1 (hlasování poř. č. 305), který úpravou § 47 odst. 3 přesouvá teplo a chlad z 1. snížené sazby (15 %) do 2. snížené sazby DPH (10 %) s účinností od 1. ledna 2020. Návrh na snížení sazby DPH pro zemní plyn z 21 % na 10 % (Zemní plyn využívaný pro vytápění a ohřev teplé vody v zařízeních do výše instalovaného výkonu 50 kWt) nebyl přijat. Zůstaly zachovány tři sazby DPH (základní 21 % a dvě snížené 15 % a 10 %).
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v meziresortním připomínkovém řízení (uzavírání smluv). Více zde

Návrh vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu – v meziresortním připomínkovém řízení. Více zde

Rada EU pro energetiku se věnovala konceptu energetické unie, trhu s elektřinou a snižování emisí skleníkových plynů. Více zde

Členské státy EU nalezly společnou pozici k emisím CO2 z nákladních automobilů i k programu LIFE po roce 2020. Více zde

MPO vyhlásilo výběrové řízení na obsazení člena Rady ERÚ. Více zde

V Úředním věstník EU vyšly následující předpisy:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
  • Více zde

Technická normalizace

Odborná stanoviska v r. 2018

Technická sekce ČPS (TS ČPS) v r. 2018 zpracovala a vydala k problematice z oboru plynových a souvisejících zařízení 34 odborných stanovisek formou „dotaz/odpověď“ a 1 odborné číslované stanovisko GAS. Celkem 17 odborných stanovisek bylo zpracováno pro firemní členy ČPS. Více zde

Pravidla praxe schválená v r. 2018

V průběhu r. 2018 zorganizovala TS ČPS celkem 3 jednání Technické schvalovací komise ČPS, na nichž byly schváleny 4 revize, 7 změn a 1 zrušení stávajících technických pravidel. Více zde 

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

Doporučujeme

22. 01. 2019
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4

Opravy ocelových plynovodů podle TPG 702 08 a TPG 702 09 a nové metody oprav

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
29. 01. 2019

Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz podle TPG 934 01


 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2018 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter