Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

31/2021
období 24.–30. září 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

upozorníme Vás na další číslo časopisu PLYN tentokrát zaměřené na výstavbu a údržbu plynovodů. Na otázku „Jaké využití bude mít plyn v moderní nízkoemisní energetice?” odpoví největší plynárenská konference v ČR, která se uskuteční již za týden. Program je opravdu pestrý, neváhejte a registrujte se zdarma! Problematice biometanu v plynárenských sítích bude také věnován samostatný workshop připravovaný na listopad. V aktualitách dále odkážeme na téma evropského vodíkového koridoru, legislativa a strategie mimo jiné informuje o taxonomii nebo produktech s fixovanou cenou, kterých se podle vyjádření ERÚ snaží někteří dodavatelé energie díky nevýhodné situaci zbavit, a technická normalizace přináší ohlédnutí za dvoudenní konferencí „Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech“ v Kutné Hoře. Příjemné čtení, a s těmi, co jste se přihlásili na #PPK 2021, a je vás již více než 400, se těšíme za týden na viděnou!

Aktuality

30. 10. 2021

Vyšlo nové číslo časopisu PLYN věnované výstavbě a údržbě plynovodů

Zářijové číslo nabídlo odborné články přibližující výstavbu vysokotlakého plynovodu realizovanou unikátní a k životnímu prostředí velmi šetrnou metodou pluhování, zaměřilo se však také na opravy plynovodů i zkoušky životnosti materiálů. Nechyběl samozřejmě ani tématický rozhovor, a to s Pavlem Frkem, předsedou Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů – řeč byla mimo jiné o vybudování celoevropské vodíkové sítě nebo o nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců na technických pozicích. V rámci informativních článků byla představena vybraná témata, která zazněla na zářijovém Sympoziu „Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy” – konkrétně se jednalo např. o technologii 3D skenování a její využití v NET4GAS nebo o praktické využití informačního modelování v plynárenství. Děkujeme všem autorům, kteří do tohoto čísla přispěli. Prosincové číslo bude zaměřeno na životní prostředí.

30. 10. 2021

Jaké využití bude mít plyn v moderní nízkoemisní energetice? Odpoví největší plynárenská konference v ČR

  • Odborníci z oblasti energetiky představí přínosy plynárenství pro budoucí energetický mix v ČR
  • Zájemci mohou sledovat on-line konferenci zdarma po zaregistrování

Srdečně Vás zveme na Podzimní plynárenskou konferenci, která se uskuteční ve dnech 11. a 12. října poprvé on-line a výjimečně zdarma. Pro stovky tradičních účastníků i pro širokou veřejnost vystoupí několik desítek řečníků z řad představitelů státní správy, odborných institucí a vrcholového managementu energetických firem. Záštitu nad 27. ročníkem převzaly MPO, MŽP, ERÚ a HK ČR. Generálním partnerem konference je společnost GasNet, dalšími partnery jsou Pražská plynárenská Distribuce, a.s. a EG.D, a.s. Tisková zpráva zde

30. 10. 2021

Jaké jsou aktuální možnosti využívání biometanu v plynárenských sítích?

Pokud se zajímáte o problematiku obnovitelných zdrojů, asi víte, že právě byla stanovena definice biometanu a jeho podpory, a to díky podpisu novely zákona č. 165/2012 Sb. o POZE prezidentem republiky. Nejen pro odborníky z plynárenství, ale i majitele bioplynových stanic, investory a banky jsme připravili workshop „Biometan v plynárenských sítích”. Představíme jednak legislativu, související záruky původu, vyhlášku o připojování a také technické aspekty v podobě významných projektů z praxe, technologií vhodných k čištění bioplynu na biometan a v neposlední řadě skutečné provozování biometanové stanice. Podívejte se na program a registrujte se. Těšíme se na Vás!

24. 10. 2021

Provozovatelé plynárenských soustav plánují vodíkový koridor střední Evropou

Společná iniciativa nazvaná Středoevropský vodíkový koridor by měla by sloužit pro přepravu vodíku z budoucích hlavních oblastí produkce na Ukrajině, která podle firem nabízí vynikající podmínky pro jeho masivní ekologickou produkci. Koridor má směřovat přes Slovensko a Česko do oblastí očekávané silné poptávky v Německu a EU. Podle společností rovněž umožní přepravu vodíku mezi zařízeními na výrobu vodíku a jeho spotřebiteli v Česku a na Slovensku.

Iniciátoři projektu se domnívají, že Středoevropský vodíkový koridor lze vytvořit částečným opětovným využitím stávající plynárenské infrastruktury v kombinaci s cílenými investicemi do nových specializovaných vodíkových potrubí a kompresorových stanic. To podle nich umožní přepravu vodíku na dlouhé vzdálenosti za přijatelnou cenu.

„I když jsou tyto technické studie velmi složité, jsme přesvědčeni, že díky silnému mezinárodnímu partnerství budeme mít první výsledky o proveditelnosti, kapacitě a nákladech na takovou přepravu vodíku již v příštím roce,“ uvedl výkonný ředitel NET4GAS Andreas Rau.

29. 10. 2021

Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru

Ve dnech 5.–6. října pořádá ČPS „Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru”. V letošním ročníku se můžete těšit na spoustu novinek z oblasti plynárenství – např. informační modelování budov, informace ohledně nového stavebního zákona, ochranných pásem plynových zařízení nebo požadavků na bezpečnost provozu. Školení získalo v rámci systému odborného plynárenského vzdělávání 5 bodů. V systému celoživotního vzdělávání ČKAIT získala akce 2 kredity. Více zde

Legislativa a strategie

EU

Fit for 55: Ministři pro energetiku řešili novou energetickou legislativu a rostoucí ceny energií v EU. Více zde
Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Hospodářský a měnový výbor hlasovali o námitkách vůči EU taxonomii. Více zde

ČR

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pondělí dne 27. září 2021 zákon ze dne 14. září 2021, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon ze dne 15. září 2021, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Více zde
Dodavatelé energie se snaží zbavit produktů s fixovanou cenou, která je teď pro ně nevýhodná. Více zde

Technická normalizace

Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech

Ve dnech 21. – 22. 9. 2021 proběhla v Kutné Hoře dvoudenní konference na téma „Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech“. Konference byla zahájena přednáškou týkající se změn v zákoně č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, který byl podepsán 19. 6. 2021 a nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2022.

V oblasti vyhrazených plynových zařízení jsou v současné době platné tři stávající vyhlášky, které byly zrušeny zákonem č. 250/2021 Sb. s účinností od 1. 7. 2022. Jedná se o následující vyhlášky:

  • Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení § 179 – § 186
  • Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
  • Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Momentálně je v procesu tvorby prováděcí předpis, formou nařízení vlády, který nahradí tyto vyhlášky v oblasti plynových zařízení. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Ing. Kateřinu Vondrákovou, katerina.vondrakova@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

05.–06. 10. 2021

Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
11.–12. 10. 2021

PODZIMNÍ PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE – on‑line, účast zdarma po zaregistrování

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
26. 10. 2021

Výstavba plynovodů a přípojek místních sítí

PŘIPRAVUJEME
3.–4. 11. 2021

Organizace trhu se zemním plynem

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka