Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

29/2021
období 10.–16. září 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dnešní Newsletter Vás upozorní na Podzimní plynárenskou konferenci 2021, která se uskuteční v on-line podobě již za 3 týdny, a zároveň Vám představíme další blok jejího programu. Nabídneme Vám rovněž záznam ostře sledované debaty TV Polar na téma Zelená dohoda pro Evropu a dopady na energetiku, které se účastnila i Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS. Dalšími aktualitami, které jsme pro Vás vybrali, rezonuje téma vodíku a biometanu – ENTSOG spustil celoevropskou vizualizační platformu pro vodíkové projekty; při příležitosti konání EUROPEAN MOBILITY WEEK, stěžejní kampaně na podporu udržitelné mobility, byla vydána společná tisková zpráva asociace CZ Biom a ČPS. Zásadní jsou však také zprávy z české legislativy – dne 14. září 2021 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přijala návrh zákona, kterým se mění energetický zákon, o den později pak přijala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Pokud Vás zajímá komplexní náhled na současné dění v plynárenství, neváhejte a zaregistrujte se bezplatně na PPK 2021!

Aktuality

16. 09. 2021

Podzimní plynárenská konference 2021 nabídne řadu novinek

Jistě již víte, že v termínu 11. ̶ 12. října 2021 se koná tradiční Podzimní plynárenská konference, letos však poprvé v moderní on-line podobě. K tomu Vám navíc nabízíme unikátní možnost účasti zdarma po zaregistrování zde.

Konference se uskuteční především díky generálnímu partnerovi GasNet, s.r.o. a partnerům Pražská plynárenská Distribuce, a.s. a EG.D, a.s. Za udělenou záštitu nad konferencí děkujeme Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Energetickému regulačnímu úřadu a Hospodářské komoře ČR. Mediálními partnery jsou časopis PLYN, PRO-ENERGY magazín, ENERGY-HUB, časopisy All for Power, Energie 21, Energetika a Průmyslová ekologie.

Dnes bychom Vám rádi představili blok Plyn v hledáčku koncových zákazníků. Bude hledat odpovědi na otázky – jak si získat a udržet zákazníky, jak přispěje plynárenství k dosahování energetických úspor u koncových zákazníků či téma výměny kotlů v lokálních topeništích. Přednášení se ujme Martin Pacovský, Pražská plynárenská, a.s., glosovat jeho přednášku budou Jan Kříž, MŽP, Jan Zápotočný, E.ON Energie, Lukáš Pokrupa, MND, Jiří Šimek, innogy Energo. Blokem Vás provede moderátor Martin Chalupský, innogy Česká republika.

Další názvy témat a jména přednášejících, kteří vystoupí na konferenci, najdete v programu zde. Těšíme se na Vás!

16. 09. 2021

Biometan je dostupným řešením čisté mobility pro Českou republiku

  • Potenciál biometanu je větší než spotřeba CNG a LNG v roce 2020.
  • Realita CNG a LNG překonala v roce 2020 očekávání plynařů i ministerstva.
  • Biometan z odpadů ušetří v dopravě až 90 % emisí.

Při příležitosti konání EUROPEAN MOBILITY WEEK, stěžejní kampaně na podporu udržitelné mobility, která se každoročně koná od 16. do 22. září a vrcholí populárním dnem bez aut, byla připravena společná tisková zpráva asociace CZ Biom a Českého plynárenského svazu.

„Biometan pro využití v dopravě již dnes odebírají přední hráči na trhu s plynem, jako je společnost innogy Energo nebo E.ON Energie. Ta například vykázala za minulý rok 20% podíl BioCNG ve své spotřebě plynu pro dopravu. Tak jako dnes pozorujeme rostoucí zájem o CNG obohacené biometanem ze strany řidičů osobních aut, očekáváme i postupný rozvoj BioLNG v segmentu nákladní dopravy,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu. Tisková zpráva zde

11. 09. 2021

Diskuzní fórum TV Polar na téma Zelená dohoda pro Evropu a dopady na energetiku

Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu má zajistit přechod na udržitelnější a ekologičtější hospodaření bez toho, aby se zvyšovalo využívání přírodních zdrojů. Především dopadům na energetiku bylo věnováno zajímavé diskuzní fórum televize Polar, které přivítalo tyto hosty:

  • Jakuba Unucku, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro energetiku a průmysl
  • Tomáše Hünera, šéfa společnosti Smart Infrastructure
  • Lenku Kovačovskou, výkonnou ředitelku Českého plynárenského svazu
  • Štěpána Chalupu, předsedu Komory obnovitelných zdrojů a energie
  • Martina Hájka, ředitele Teplárenského sdružení České republiky.

Záznam celé debaty Vám nabízíme zde.

12. 09. 2021

Studie: Světová poptávka po vodíku stoupne, poroste ekologicky šetrná výroba

Celosvětová poptávka po vodíku bude v nejbližších letech postupně a stabilně růst, po roce 2030 se prudce zvýší. Náklady na získávání vodíku ekologickou cestou by do konce desetiletí měly klesnout o polovinu a v poklesu budou pokračovat i nadále. Kvůli nedostatku obnovitelných zdrojů bude přitom produkce vodíku i nadále nejdražší ve velké části Evropy včetně Česka, světovým premiantem bude Island. Vyplývá to ze společné studie poradenské společnosti PwC a Světové energetické rady (World Energy Council). Vodík podle ní bude získávat stále větší uplatnění nejen v energetice a dopravě, ale například i ve stavebnictví.V roce 2050 by se celosvětová spotřeba vodíku měla pohybovat mezi 150 a 500 miliony tun ročně, přesné číslo bude záviset na globálních ambicích udržitelnosti a ochrany klimatu. Nyní roční spotřeba vodíku dosahuje zhruba 70 milionů tun. Většímu rozšíření využití vodíku zatím brání vysoká cena jeho těžby a nedostatečná infrastruktura, vyplývá ze studie.

11. 09. 2021

Seminář plynárenských odborníků při příležitosti 20 let od obnovy plynového osvětlení na zámku v Javorníku

Děkujeme Klubu plynárenské historie za organizaci setkání v Javorníku, ve dnech 9.-10. září, a to při příležitosti 20. výročí rozsvěcení plynových lamp na zámku Jánský Vrch. Bylo nám ctí být partnerem této akce! Na semináři, který uvedl předseda Klubu plynárenské historie Mgr. Josef Marek, mezi jinými vystoupil Ing. Petr Štefl, ředitel Technického odboru ČPS, s prezentací na téma nové trendy v plynárenství. Účastníci si mohli osobně vyzkoušet rozsvěcení jak interiérových, tak exteriérových plynových lamp nebo navštívit nedaleké plynárenské muzeum v Paczkowě.

Legislativa a strategie

EU

ENTSOG spustil celoevropskou vizualizační platformu pro vodíkové projekty. Více zde

ČR

Dne 14. září 2021 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění schváleném Senátem Parlamentu ČR. Více zde
Dne 15. září 2021 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění schváleném Senátem Parlamentu ČR. Více zde
Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal Národní zprávu Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2020. Více zde
Informace o stavu implementace schématu pro naplnění závazku povinných úspor energie podle čl. 7 směrnice EP a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti a revizi predikce dosažených úspor energie z jednotlivých opatření. Více zde
Přehled vypsaných výzev v rámci Podunajské Strategie. Více zde

Technická normalizace

Výběr z věstníku ÚNMZ č. 9/2021

Níže je uveden výběr normativních dokumentů z věstníku ÚNMZ č. 9/2021, které souvisí s odvětvím plynárenství.

Oznámení o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení

ČSN EN 416 Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti – Bezpečnost a energetická účinnost;
ČSN EN IEC 60079-10-1 ed.3 Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry;
ČSN EN 14876 Lahve na přepravu plynů – Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů – zrušená ČSN.

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 13423 Vozidla na zemní plyn – Požadavky na dílny pro NGV a správu vozidel na stlačený zemní plyn (CNG); 
ČSN EN 14387 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Protiplynové a kombinované filtry – Požadavky, zkoušení a značení.

Pro další informace se můžete obracet na Ing. Radovana Ružinského. Více zde

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

23. 09. 2021

Vodík a vodíkové technologie v plynárenství – workshop

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
01. a 04. 10. 2021

Školení k získání odborné způsobilosti dle TPG 913 01

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA 1.10. PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE 4.10. PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
05.–06. 10. 2021

Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
11.–12. 10. 2021

PODZIMNÍ PLYNÁRENSKÁ KONFERENCE – on‑line, účast zdarma po zaregistrování

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka