Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

26/2021
období 20.–26. srpna 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vodíkové technologie začínají hýbat energetikou, jaký dopad bude mít vodík do průmyslu a dopravy přiblíží speciální workshop, který je pro Vás připraven on-line již na 23. září. Další aktualita dnešního Newsletteru se týká zeleného vodíku, německá společnost RWE podepsala memorandum o spolupráci s ukrajinským státním koncernem Naftogaz, který na Ukrajině mimo jiné provozuje zásobníky plynu. Podíváme se i na novinky v dopravě, první mezinárodní autobusy na bioplyn začaly jezdit jak mezi Amsterdamem a Bruselem, tak i mezi Stockholmem a Oslem. Krátce se vrátíme i k likvidaci škod po ničivém tornádu, v průběhu srpna totiž začal příjem žádostí o dotace ve výzvě z OP PIK. Legislativa informuje o projednání změny energetického zákona v Senátu PČR a technická normalizace analyzuje kroky, které je třeba zrealizovat pro umožnění vtláčení vodíku do plynárenské infrastruktury, a to v rámci projektu PSH2. Ať se i dnes dozvíte, co Vás zajímá!

Aktuality

26. 08. 2021

Co přinese vodík průmyslu a dopravě?

Na to se zeptáme na workshopu ČPS aktérů nejpovolanějších. Naše pozvání přijali: Martin Peleška, Toyota Central Europe – Czech, s.r.o., Václav Bystrianský, ORLEN UniCre, a.s., Karin Černá, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Jiří Lachout, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. BENZINA, odštěpný závod a pan Jiří Pohl, Siemens Mobility, s.r.o. Ptát se bude moderátor Jiří Šimek, innogy Energo, s.r.o.

Společnosti Toyota a NET4GAS, s.r.o se staly partnery série vodíkových workshopů, na jejíž poslední část Vás tímto srdečně zveme. Připojte se 23. 9. 2021 k nám! Program a registrace zde.
26. 08. 2021

RWE vsází na výrobu zeleného vodíku na Ukrajině

Německá společnost RWE podepsala memorandum o spolupráci s ukrajinským státním koncernem Naftogaz, který na Ukrajině mimo jiné provozuje zásobníky plynu. RWE má zájem o spolupráci v oblasti od výroby zeleného vodíku až po zajištění jeho přepravy do Německa. Spolupráce mezi oběma společnostmi má být založena především na rozvoji výroby vodíku na Ukrajině z obnovitelných zdrojů a jeho přepravě na evropské trhy, zejména pak na ty, na kterých RWE aktuálně působí. Vzhledem k tomu, že s vodíkem není zatím tolik praktických zkušeností, je součástí spolupráce i výměna zkušeností v technické oblasti. Více zde
20. 08. 2021

Likvidace škod po tornádu a příjem žádostí o dotace

Dne 24. 6. 2021 se prohnalo Hodonínskem ničivé tornádo, jehož následkem bylo odstaveno téměř 2 500 odběratelů. Obnovení dodávky plynu bylo od samého počátku události pro GasNet, s.r.o. největší prioritou a veškeré kapacity byly staženy do postižených lokalit. Rekonstrukce plynovodů probíhala převážně bezvýkopovou technologií, tj. zatažením nového PE plynovodu do stávajícího ocelového plynovodu. GasNet, s.r.o. nad rámec rekonstrukce PZ prováděl vlastníkům zdarma opravy, kontroly, revize vnitřních rozvodů plynu. V průběhu srpna začal příjem žádostí o dotace ve výzvě Nemovitosti – Pomoc po tornádu. Ve speciální výzvě z OP PIK je připraveno půl miliardy korun. Žádosti přijímá Agentura pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). O finanční podporu na obnovu poškozených provozoven mohou žádat malé a střední podniky z lokalit zasažených letos v červnu tornádem. Na jeden projekt lze získat až 35 milionů korun. Více zde
25. 08. 2021

EGÚ Brno pořádá 25. ročník konference Energetika 2021

Kdy: 22.–23. září 2021
Kde: Hotel Passage, Lidická 23, 602 00, Brno

Česká elektroenergetika se nachází na počátku velkých změn. Během následujících 10 let bude odstaveno přibližně 3 GW instalovaného výkonu v uhelných zdrojích s dobrými regulačními schopnostmi. Navyšující se tlak na snižování emisí skleníkových plynů a škodlivin vede k navyšování ceny povolenky na emise CO2, a to bude tlačit na změnu palivového mixu výroben tepla a elektřiny z uhlí na kombinaci plynu a biomasy. V soustavě bude hodně místa pro nové, především flexibilní zdroje, které mohou poskytovat zálohy a regulace. Konference Energetika 2021 má i letos za cíl vytvořit diskusní platformu, na které se těmto (a mnoha dalším tématům) budou věnovat excelentní moderátoři, kteří ví, o čem mluví, a spolu s nimi i 40 přednášejících a diskutujících.

Zaměření jednotlivých bloků:
  • Poroste význam podnikové energetiky?
  • Jak se změní české teplárenství?
  • Jaké budou změny v přenosu a distribuci energií?
  • Malá, menší a nová energetika.
  • Kulatý stůl „Poroste význam podnikové energetiky?“

Na závěr prvního dne konference nebude chybět galavečer s překvapením nejen ve formě skvělého cateringu a moravského vína. Více zde

25. 08. 2021

Soud v Německu neuznal námitky konsorcia Nord Stream ohledně vlastnictví

Na plynovod Nord Stream 2 se vztahuje pravidlo Evropské unie, které vyžaduje, aby vlastníkem plynovodu byl někdo jiný než dodavatel plynu, který tímto potrubím proudí. Rozhodl o tom dnes německý soud, podle něhož má toto pravidlo zajistit spravedlivou konkurenci. Zamítl tím žalobu, kterou loni podal provozovatel projektu Nord Stream 2, konsorcium Nord Stream AG. Podle vlastníků projektu je toto pravidlo diskriminační.

„Ruský Gazprom bude nucen nabídnout kapacitu plynovodu v aukci, což by mohlo dodávky dál zpozdit,“ řekl k rozhodnutí soudu analytik společnosti Refinitiv Xun Peng.
24. 08. 2021

Udržitelná a chytrá mobilita: Flix uvádí na trh první mezinárodní autobusy na bioplyn

FlixMobility, přední společnost zabývající se technologickou mobilitou, která je intermodální a udržitelná, dělá další krok k zelenější budoucnosti cestování. Od července jezdí první mezinárodní autobusy na bioplyn mezi Amsterdamem a Bruselem a mezi Stockholmem a Oslem. Autobus mezi Nizozemskem a Belgií, vyrobený firmou Iveco, bude poháněn stlačeným zemním plynem (Bio-CNG), zatímco autobus značky Scania mezi Švédskem a Norskem bude poháněn zkapalněným zemním plynem (Bio-LBG). FlixBus spolupracuje s poskytovateli plynu OG (OrangeGas) a Gasum, aby bylo zajištěno, že tyto autobusy doplňuje pouze bioplyn, který je co nejšetrnější ke klimatu. Více zde

Legislativa a strategie

ČR

Senát Parlamentu České republiky projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 137/ na 15. schůzi dne 18. srpna 2021 s výsledkem jednání, který vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Více zde
Senát Parlamentu České republiky projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 136/ na 15. schůzi dne 25. srpna 2021 s výsledkem jednání, který vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Více zde

Technická normalizace

Projekt PSH2

V roce 2020 byl zahájen projekt PSH2, jehož koordinátorem je ČPS. Hlavním úkolem projektu PSH2 bylo analyzovat kroky, které je třeba zrealizovat pro umožnění vtláčení vodíku do plynárenské infrastruktury. Jako vedoucí tohoto projektu byl v květnu r. 2021 nominován Mgr. Jiří Šimek ze společnosti innogy Energo, s.r.o. a tajemníkem projektu se stala Ing. Kateřina Vondráková z ČPS. Vedoucí projektu a tajemník se v období květen – srpen r. 2021 společně seznamovali s problematikou, požadavky a postupem práce jednotlivých pracovních skupin. Výstupy z jednotlivých pracovních skupin budou začátkem září prezentovány na předsednictvu ČPS, kde bude mimo jiné rozhodnuto o konkrétním zadání pro pracovní skupiny, doplnění členů skupin z řad členů i nečlenů ČPS a rovněž o způsobu financování. Pokud máte zájem stát se členy pracovních skupin, nebo získat bližší informace, kontaktujte Kateřinu Vondrákovou na emailu katerina.vondrakova@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

07. 09. 2021

Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy

PROGRAM PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
začínáme 09. 09. 2021

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství
40 hodinový vzdělávací program

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
13. 09. 2021

Školení revizních techniků a montážních pracovníků – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
14. 09. 2021

Technická a provozní dokumentace vyhrazených plynových zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
16. 09. 2021

Stanovení technického stavu sítí dle TPG 700 02 a TPG 700 04

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
23. 09. 2021

Vodík a vodíkové technologie v plynárenství – workshop

PROGRAM PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka