Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

25/2021
období 13.–19. srpna 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

po letní přestávce je Newsletter opět zde. Aktuální číslo Vás mimo jiné upozorní na vzdělávací akce, které pro Vás připravujeme na podzim. Především Vás tímto chceme srdečně pozvat na on-line SYMPOZIUM 2021, jehož velmi atraktivní program by byla velká škoda nevyužít. V aktualitách dále informuje IEA o tom, že celosvětové emise skleníkových plynů z fosilních paliv v roce 2019 mírně poklesly. K tématu přechodu teplárenství na zemní plyn se vyjádřila výkonná ředitelka ČPS v rozhovoru pro Spektrum. Co se týká oblasti legislativy a strategie, je zde třeba opět připomenout, že v červenci zveřejnila Evropská komise soubor legislativních opatření k dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o nejméně 55 % oproti roku 1990 – tzv. balíček Fit for 55. Na domácí půdě byl v průběhu července schválen nový stavební zákon a také Vodíková strategie České republiky. K jakým technickým pravidlům nebo doporučením byly vydány s účinností od 1. srpna 2021 změny, se dozvíte v kapitole technické normalizace. Ať se Vám čtení líbí a nezapomeňte, že další běh kurzu Od těžby ke spotřebě startuje již 9. září!

Aktuality

19. 08. 2021

Nové trendy v přepravě a distribuci plynu představí Sympozium 2021

Partnerem letošního Sympozia „Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy” se stala společnost NET4GAS, s.r.o. Atraktivní a bohatý program je pro Vás připraven za velmi příznivou cenu. Čekají na Vás nová témata i přednášející. Budeme se věnovat problematice bezpečnosti, technologiím, digitalizaci a obnovitelným plynům. Již na minulém Sympoziu jsme si vyzkoušeli, že on-line podoba umí podpořit širší diskuzi, po skončení akce účastníci jako vždy obdrží přístup do elektronického sborníku prezentací. Seznamte se blíže s programem a neváhejte se registrovat včas!
18. 08. 2021

Přechod na plyn zachrání české teplárenství

S plynem se pořád počítá jako s palivem budoucnosti. „Zemní plyn postupně doplní v potrubí biometan z odpadů. Ve hře je také vodík nebo syntetický metan,“ říká Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu. Rozhovor pro Spektrum zde
13. 08. 2021

IEA: Celosvětové emise skleníkových plynů z fosilních paliv v roce 2019 mírně poklesly

Globální emise skleníkových plynů produkované spalováním fosilních paliv v roce 2019 dosáhly 34,2 Gt ekvivalentu CO2, což bylo o jednu desetinu gigatuny méně než v roce 2018, tvrdí zpráva Mezinárodní agentury pro energii. Příčinou je zejména pokles emisí v USA a Evropské unii, přičemž v roce 2020 se předpokládá jejich ještě výraznější snížení. Dlouhodobě pak stagnuje objem elektřiny produkované z uhlí a ropy. Význam plynu a obnovitelných zdrojů naopak roste.
18. 08. 2021

Úspěšný on-line kurz Od těžby ke spotřebě startuje v září

Poznávání plynárenství opět začíná – kurz Od těžby ke spotřebě, obsahující 6 celodenních setkání zahajuje 9. září a potrvá do 2. prosince 2021. Od odborníků na slovo vzatých se dozvíte více k těmto tématům:

  • vlastnosti zemního plynu, jeho obchod, úvod do legislativy a technických předpisů
  • stavební prvky v plynárenství, odorizace, výpočet a fakturace energie, dispečerské řízení, ale i výroba, těžba, skladování, doprava a rozvod plynu
  • provoz a údržba plynárenských zařízení, místní sítě, regulační stanice, vysokotlaké plynovody a bezpečnost práce
  • odběrná plynová zařízení, moderní způsoby vytápění, nové technologie, LNG apod.

Nově nabyté znalosti si upevníte díky otázkám na konci každé přednášky, výukové materiály získáte jednak v podobě elektronických skript a dále přednášek v PowerPointu. Účastníci programu oceňují nejen výkony přednášejících, ale také pohodlí on-line formy vzdělávání.

Podrobnosti k programu i registrace zde. Těšíme se na Vás!

18. 08. 2021

Změny ve vedení společností ve skupině E.ON v ČR

Od srpna letošního roku došlo ke změnám ve vedení společností ve skupině E.ON v České republice. Christian Leifeld rozšířil představenstvo distribuční společnosti EG.D, kde bude zodpovídat za oblast financí. Nadále bude pokračovat ve funkci finančního ředitele (CFO) E.ONu Česká republika. Jeho dosavadní pozici ve společnosti E.ON Energie převzala Alena Rozsypalová, která se stala její novou finanční ředitelkou. Do E.ONu přichází ze slovenské společnosti Východoslovenská energetika Holding (VSE). Více zde
18. 08. 2021

Projednávání lepší ochrany klientů na trhu s energiemi Senát o týden odložil

Další projednávání lepší ochrany spotřebitelů na trhu s energiemi Senát odložil. O novele energetického zákona by měla horní komora hlasovat na návrh svého hospodářského výboru ve středu. Výbor se k předloze mimořádně sešel kvůli pozměňovacímu návrhu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS), jehož cílem je ochranu klientů ještě zvýšit.

Legislativa a strategie

EU

Dne 14. 7. 2021 zveřejnila Evropská komise soubor legislativních návrhů k dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o nejméně 55 % oproti roku 1990 – Fit for 55. Více zde

ČR

Vláda ČR na svém jednání dne 26. 7. 2021 schválila Vodíkovou strategii České republiky, která navazuje na evropskou vodíkovou strategii. Více zde
Dne 23. 7. 2021 vyšla ve Sbírce zákonů Vyhláška č. 277/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Více zde
Návrh nového stavebního zákona byl 15. 7. 2021 schválen prezidentem České republiky a zveřejněn ve Sbírce zákonů jako zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon. Více zde

Technická normalizace

Pravidla praxe vydaná k 1. 8. 2021

ČPS s platností od 1. 8. 2021 vydal níže uvedené změny technických pravidel/doporučení:
  • Změna 3 TPG 902 02 „Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu“
  • Změna 1 TDG 983 01 „Vtláčení biometanu do plynárenské soustavy. Požadavky na kvalitu a měření“
V rámci změn těchto technických pravidel/doporučení byly upraveny tabulky/přílohy týkající kvalitativních parametrů biometanu tak, aby byly v souladu s novelizovanou vyhláškou č. 108/2011 Sb. platnou od 1. 7. 2021.
  • Změna 2 TPG 920 21 „Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů“
V rámci Změny 2 byly aktualizovány články týkající se kritérií pro volbu páskové plastové izolace. Konkrétně se jednalo o kritéria tloušťka páskové plastové izolace a typ zásypové zeminy.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

07. 09. 2021

Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy

PROGRAM PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
začínáme 09. 09. 2021

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství
40 hodinový vzdělávací program

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
13. 09. 2021

Školení revizních techniků a montážních pracovníků – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
14. 09. 2021

Technická a provozní dokumentace vyhrazených plynových zařízení

PŘIPRAVUJEME
15. 09. 2021

Školení revizních techniků a montážních pracovníků – NTL, STL, průmyslové plynovody

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
16. 09. 2021

Stanovení technického stavu sítí dle TPG 700 02 a TPG 700 04

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka