Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

24/2021
období 18.–24. června 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

poslední vydání Newsletteru před prázdninovou přestávkou Vám představí nové číslo časopisu PLYN, tiskovou zprávu k výhodám domácího plnění vozidel na CNG a dotkne se také vysoce aktuální problematiky emisí metanu. Řeč bude rovněž o budoucí podobě podporovaných infrastrukturních projektů evropské energetiky nebo o využití současných zásobníků plynu pro potřeby skladování vodíku. Legislativa informuje o návrhu zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který podepsal prezident ČR dne 18. 6. 2021. Technická normalizace se zabývá návrhem Změny 2 TPG 702 01, který byl odeslán na experty z distribučních plynárenských společností k připomínkování. Pokud Vás zajímá, jaká školení a konference pro Vás připravujeme na 2. pol. 2021, podívejte se do Plánu vzdělávacích akcí. Dovolte nám popřát Vám příjemnou dovolenou a mnoho krásných zážitků. Děkujeme za přízeň, kterou Newsletteru věnujete!

Aktuality

23. 06. 2021

Téma využití zemního plynu v novém čísle časopisu PLYN

Transformace energetiky, plynofikace tepláren, plynová mobilita, energetický mix budoucnosti – letošní druhé číslo nabízí odborné články, které se zabývají úlohou zemního plynu při transformaci české energetiky související s postupným odklonem od uhlí, perspektivou LNG v širších souvislostech, i s ohledem na evropské dění, a metodami přípravy vodíku ze zemního plynu. V rozhovoru na téma aktualizace Státní energetické koncepce ČR podává René Neděla, náměstek MPO, zajímavé informace nejen k budoucímu energetickému mixu. Informativní články se věnují tématům plynové (mikro)kogenerace, využití CNG v městské hromadné dopravě, použití zemního plynu v průmyslu a nechybí samozřejmě ani zmínka o modernizaci teplárny Náchod nebo řešení CZT v regionu Sokolovska. Vzhledem k tomu, že časopis PLYN vychází od roku 1921 nepřetržitě již 100 let, nabízí číslo také ohlédnutí do historie, tentokrát plynového osvětlení. Speciální přílohu časopisu pak tvoří publikace „Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost”. Děkujeme všem, kteří se na přípravě tohoto čísla podíleli! Více zde
18. 06. 2021

Současné zásobníky plynu v Evropě nebudou stačit pro budoucí potřeby skladování vodíku

I pokud by došlo k přebudování všech současných zásobníků zemního plynu v Evropě na zásobníky vodíku, nebude k dispozici ani 60 % celkového potřebného objemu zásobníků vodíku v roce 2050. Vyplývá to ze studie zpracované iniciativou Gas Infrastructure Europe (GIE). Uvedená studie vychází z parametrů navrženého projektu European Hydrogen Backbone (EHB) a soustředí se na potřeby skladovacích kapacit pro vodík napříč Evropou. Konkrétně se studie zaměřuje na 19 členských států EU, včetně České republiky, a na Spojené království. Studie uvádí, že celková spotřeba vodíku v analyzovaných 20 zemích dosáhne do roku 2030 hodnoty 304,5 TWh a do roku 2050 následně 1 968 TWh. Pro uvedenou spotřebu vodíku bude v roce 2030 zapotřebí 72,2 TWh skladovacích kapacit a v roce 2050 následně 466,4 TWh. Velký potenciál pro vytvoření nových lokalit mají dle autorů studie evropské solné kaverny, které prozatím k tomuto účelu používány nejsou. Potenciál pro skladování vodíku v těchto lokalitách je odhadován na 85 000 TWh, z čehož zhruba 23 000 TWh je umístěno na pevnině a zbytek pod mořským dnem, zejména v Severním moři.
23. 06. 2021

Češi objevují výhody domácího plnění vozidel na CNG

 • Vozidla na plyn je možné ,natankovat‘ doma jako elektromobil
 • Domácí plničky CNG jsou vhodné jak pro soukromé uživatele, tak pro menší firmy.
  Umožňují plnění až šesti vozidel najednou
 • CNG nabízí oproti běžným palivům ekologičtější a ekonomičtější provoz

Majitelé vozidel na CNG se nemusejí omezovat pouze na síť veřejných plnicích stanic, k dispozici jsou jim i takzvané domácí plničky. Ty umožňují plnit CNG přímo z pohodlí garáže. Vhodné jsou také pro menší firmy provozující jednotky vozidel na stlačený zemní plyn. V Česku je aktuálně v provozu již zhruba 150 domácích plniček. Tisková zpráva zde

22. 06. 2021

Úspěšný kurz Od těžby ke spotřebě startuje opět v září

V rámci kurzu je připraveno 6 celodenních setkání (od 9. září do 2. prosince 2021) na tato témata: úvod do legislativy a technických předpisů, vlastnosti zemního plynu a jeho obchod, výroba, těžba, skladování, doprava a rozvod plynu (včetně odorizace či výpočtu a fakturace energie až po dispečerské řízení), vysokotlaké plynovody, místní sítě, regulační stanice a bezpečnost práce, použití plynu, tj. odběrná plynová zařízení, ale i moderní způsoby vytápění, nové technologie, CNG apod.

On-line formát neubere nic na výkonech přednášejících a ušetří Váš čas za cestu na místo konání. Výukové materiály získáte jednak v podobě elektronických skript a dále přednášek v PowerPointu. Těšíme se na Vás! Podrobnosti a registrace zde

20. 06. 2021

Rada EU zveřejnila návrh budoucí podpory energetické infrastruktury: pro zemní plyn má dvě výjimky

Rada Evropské unie minulý týden představila návrh nového nařízení o projektech společného zájmu (tzv. Nařízení TEN-E). Návrh identifikuje 11 hlavních koridorů, které mají pomoci vybudovat energetickou infrastrukturu vhodnou pro dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Hlavním tématem se stala, jak se v posledním období stalo zvykem, podpora zemního plynu. Na straně jedné vidí Evropská unie v zemním plynu fosilní palivo, kterého se chce co možná nejdříve zbavit (a tím méně jeho rozvoj podporovat), na druhou stranu je zemnímu plynu stále přiznávána role přechodného paliva od emisně náročnějšího uhlí k obnovitelným zdrojům. Více zde
21. 06. 2021

Jaké vzdělávací akce pro Vás připravujeme na 2. pololetí?

Hned po prázdninách můžete vybírat z široké nabídky, některé akce však změnily svůj tradiční termín. Například Podzimní plynárenská konference se koná letos v říjnu, zatímco Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy proběhne na začátku září. Těsně po něm zahájí kurz Od těžby ke spotřebě. Připravujeme také workshop Biometan v plynárenských sítích nebo školení Organizace trhu se zemním plynem. Neopomeneme ani školení pro revizní techniky a montážní pracovníky, zaměříme se také na vysokotlaké plynovody, místní sítě a odběrná plynová zařízení. Plán akcí zde
23. 06. 2021

Dialog k emisím metanu na půdě Eurogasu

Předpokládá se, že současná politika týkající se emisí skleníkových plynů jiných než CO2 sníží emise metanu na úrovni EU do roku 2030 o 29 % ve srovnání s rokem 2005. V EU pochází 53 % antropogenních emisí metanu ze zemědělství, 26 % z odpadu a 19 % z energie. Podle současných odhadů tvoří 54 % emisí metanu v energetickém sektoru fugitivní emise z ropného a plynárenského sektoru.

Podívejte se na aktuální Gas Tech Talk: Methane Emissions zaměřený na detekci úniků metanu. Více zde

12. 06. 2021

Hledáme posilu do našeho týmu

Hledáme kolegyni či kolegu do našeho týmu na pozici Specialista energetické legislativy a strategie. V kontextu evropských klimaticko-energetických politik má zemní plyn a jeho obnovitelné varianty nezastupitelné místo a jednou z důležitých misí bude se podílet na udržení pozice plynu a jeho užití v dopravě a kogeneraci. Práce je zaměřena jak na analýzu strategických a legislativních dokumentů, tak i na související public affairs aktivity a propagaci užití plynu a spolupráci se zástupci plynárenských společností, se státní správou a s dalšími expertními obory. Zajímavou výzvou bude také řešení otázky zvyšujícího se podílu vodíku ve směsi se zemním plynem v daných užitích. Těšit se můžete na mladý energický i energetický kolektiv a různorodá témata. V případě Vašeho zájmu kontaktujte ředitelku legislativně-strategického odboru, Veroniku Vohlídkovou (veronika.vohlidkova@cgoa.cz nebo tel. 602 178 669). Více zde

Legislativa

ČR

Dne 18. 6. 2021 podepsal prezident ČR návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Více zde

Technická normalizace

Změna 2 TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu

Technický odbor ČPS odeslal na experty z distribučních plynárenských společností k připomínkování pracovní návrh Změny 2 TPG 702 01. Změna 2 TPG 702 01 se mimo jiné věnuje:

 • svařitelnosti PE materiálů,
 • provádění vizuální kontroly a záznamu jejích výsledků,
 • času provedení svaru,
 • zabránění elektrostatického náboje při manipulaci s PE potrubím a tvarovkami,
 • pokládce signalizačního vodiče,
 • stlačování PE potrubí,
 • nadzemnímu obtoku.
Stanoviska distribučních plynárenských společností očekává TO ČPS do 12. 7. 2021. Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

07. 09. 2021

Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy

PROGRAM PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
začínáme 09. 09. 2021

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství
40 hodinový vzdělávací program ON-LINE

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
15. 09. 2021

Workshop Biometan v plynárenských sítích

PŘIPRAVUJEME
23. 09. 2021

Workshop Vodík a vodíkové technologie v plynárenství

PROGRAM REGISTRACE PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka