Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

23/2021
období 11.–17. června 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v první řadě Vás pozveme na Podzimní plynárenskou konferenci, která se letos uskuteční netradičně již v 1. pol. října a nabídne 8 zajímavých pohledů na plyn, všechny ve vztahu k vnitrostátnímu plánu pro oblast energetiky a klimatu. V této souvislosti Vám rovněž představíme usnesení 14. řádného (volebního) sjezdu ČPS určující priority aktivit pro další tříleté období. Aktuality rovněž doplní zpráva o roční dodávce plynových kotlů na trh v ČR zpracovaná na základě statistiky MPO. Legislativa informuje o zahájení meziresortního připomínkového řízení k Vodíkové strategii České republiky a také upozorní na fakt, že ministři 42 zemí Unie pro Středomoří podepsali prohlášení o přechodu na čistou energii. Technická normalizace se zaměří na nový ukrajinský projekt „Vliv vodíku a různých vodíkových směsí na stávající distribuční soustavu a měřicí zařízení“, k němuž proběhl speciální webinář. Ať se i dnes dozvíte, co Vás zajímá!

Aktuality

17. 06. 2021

Co čeká české plynárenství v kontextu transformace energetiky zodpoví PPK 2021

Srdečně Vás zveme na letošní Podzimní plynárenskou konferenci, která se uskuteční ve dnech 11. ̶12. října 2021. Ke generálnímu partnerovi, společnosti GasNet, s.r.o., se připojují partneři Pražská plynárenská Distribuce, a.s.EG.D, a.s. Mediálními partnery akce jsou časopis PLYN, PRO-ENERGY magazín, ENERGY-HUB a dále časopisy All for Power, Energie 21Energetika.

A co Vás čeká? 8 bloků programu nabízejících různé úhly pohledu na plyn, diskuze – to vše v moderním formátu on-line streamingu. Využijte pro letošní rok možnosti zúčastnit se této prestižní akce ZDARMA po zaregistrování!

Do problematiky jednoho z konferenčních bloků Plyn v matrixu čisté mobility nahlédneme se Zdeňkem Kaplanem, innogy Energo, s.r.o., rolí glosátorů se ujmou Jan Bezděkovský, Ministerstvo dopravy ČR, Filip Dostál, GasNet, s.r.o. a Michal Nykl, Škoda AUTO, a.s., celým blokem bude provázet moderátor Jan Žákovec, Pražská plynárenská Správa majetku, a.s.

Více o programu a registraci zde

10. 06. 2021

Roční dodávka plynových kotlů na trh v České republice

Na základě statistického šetření MPO jsou odhadovány následující hodnoty dodávky plynových kotlů určených k vytápění a ohřevu teplé vody na trh v České republice. Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou informaci o vývoji dodávek plynových kotlů na český trh mezi roky 2017–2020. Na základě statistického šetření jsou odhadovány následující hodnoty dodávky plynových kotlů určených k vytápění a ohřevu teplé vody.

V roce 2020 bylo na tuzemský trh dodáno 85,6 tisíc plynových kotlů do výkonu 50 kW určených k vytápění a ohřevu teplé vody (meziroční nárůst o 2 %). Z toho bylo 83 tisíc (97 %) kotlů kondenzačních a 2,5 tisíce kotlů konvenčních (3 %). Kombinovaných kotlů bylo dodáno 44 tisíc (52 %), kotlů pouze pro vytápění 41 tisíc (48 %). Závěsných kotlů bylo v roce 2019 dodáno 83 tisíc (97 %), stacionárních 2,5 tisíce (3 %). Více zde

16. 06. 2021

Usnesení 14. řádného sjezdu ČPS

14. řádný sjezd mimo jiné uložil Radě ČPS zajistit naplňování schválených hlavních směrů činnosti ČPS, které umožní dlouhodobou prosperitu a budoucnost českého plynárenství. Z pohledu bezprostředních příležitostí podmiňujících využití zemního plynu v krátkodobém až střednědobém hledisku je úkolem ČPS na následující trienium:

  • Podporovat výrobu elektřiny a tepla ze zemního plynu
  • Podporovat plynovou mobilitu
  • Zajistit připravenost plynárenství na dekarbonizaci a využití dekarbonizovaných plynů
  • Připravit se na novou regulaci emisí metanu
  • Zajišťovat odborné vzdělávání a generační obměnu technických profesí

Paralelně s aktivitami zaměřenými vůči členům a sektoru plynárenství je potřeba i nadále zajistit dlouhodobě udržitelný chod (po personální a ekonomické stránce) Českého plynárenského svazu a dlouhodobé udržitelnosti výkonu Certifikačního orgánu GAS s.r.o.

USNESENÍ a FOTOGALERIE ze sjezdu zde

14. 06. 2021

Ukrajina chce přimět Gazprom k odblokování dodávek plynu ze Střední Asie

Gazprom už 15 let blokuje dodávky plynu ze Střední Asie na Ukrajinu prostřednictvím svých plynovodů. Šéf ukrajinské státní plynárenské společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko uvedl, že pokud nyní Gazprom tyto dodávky neumožní, obrátí se jeho firma na antimonopolní regulátory Evropské unie a zahájí s Gazpromem mezinárodní arbitrážní řízení.
10. 06. 2021

Na faktuře za energie naleznou zákazníci od ledna 2022 také datum ukončení smlouvy

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal vyhlášku, která povinnost pro dodavatele zavádí. ERÚ uvedl, že díky tomu se řada lidí vyhne vysokým pokutám, které platili za porušení smlouvy na dobu určitou při jejím předčasném ukončení. V úpravách dokladu o vyúčtování ERÚ plánuje pokračovat, cílem je ho zjednodušit tak, aby byl pro spotřebitele co nejvíce přehledný a srozumitelný.
12. 06. 2021

Hledáme posilu do našeho týmu

Hledáme kolegyni či kolegu do našeho týmu na pozici Specialista energetické legislativy a strategie. V kontextu evropských klimaticko-energetických politik má zemní plyn a jeho obnovitelné varianty nezastupitelné místo a jednou z důležitých misí bude se podílet na udržení pozice plynu a jeho užití v dopravě a kogeneraci. Práce je zaměřena jak na analýzu strategických a legislativních dokumentů, tak i na související public affairs aktivity a propagaci užití plynu a spolupráci se zástupci plynárenských společností, se státní správou a s dalšími expertními obory. Zajímavou výzvou bude také řešení otázky zvyšujícího se podílu vodíku ve směsi se zemním plynem v daných užitích. Těšit se můžete na mladý energický i energetický kolektiv a různorodá témata. V případě Vašeho zájmu kontaktujte ředitelku legislativně-strategického odboru, Veroniku Vohlídkovou (veronika.vohlidkova@cgoa.cz nebo tel. 602 178 669). Více zde

Legislativa

EU

Evropská Rada odsouhlasila nová pravidla pro přeshraniční energetickou infrastrukturu (TEN-E), jejichž součástí je i prodloužení financování vybraných plynárenských projektů. Více zde
Ministři 42 zemí Unie pro Středomoří podepsali prohlášení o přechodu na čistou energii. Více zde

ČR

Bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení k Vodíkové strategii České republiky. Více zde
Dne 9. 6. schválil Senát Parlamentu České republiky návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Více zde
MPO
Firmy mohou žádat o dotace na projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Více zde
ERÚ
ERÚ vydal newsletter 1Q/2021, ve kterém naleznete mimo jiné monitoring trhu s energiemi za dané období. Více zde

Technická normalizace

Webinář na téma testů na Ukrajině v souvislosti s vtláčením vodíku do plynárenské infrastruktury

Dne 11. 6. 2021 proběhl speciální webinář, v rámci kterého byly představeny testy plynárenské infrastruktury na přítomnost vodíku. Metodiku experimentů a dosavadní výsledky projektu, jenž nese název „Vliv vodíku a různých vodíkových směsí na stávající distribuční soustavu a měřicí zařízení“ přednesl pan Ing. Stanislav Kazda, který v současné době působí jako strategický ředitel GGC Ukrajina. Projekt byl zahájen v roce 2020 a jeho ukončení je plánováno v roce 2025. Konsorcium projektu tvoří univerzity, výzkumné ústavy a oborové asociace. Testování je prováděno na uzavřených polygonech tak, aby mohly být otestovány všechny prvky distribuční soustavy. Testovací směs obsahovala 2–100 % vodíku. Mezi hlavní cíle projektu patří ověření kompatibility stávající plynárenské infrastruktury s vodíkem, identifikace bariér a kroky nutné k jejich odstranění, stanovení optimální a maximální hranice podílu vodíku v zemním plynu a také identifikace nutných legislativních a regulatorních úprav. Více informací podá Ing. Lukáš Lasota, lukas.lasota@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS, DOPORUČUJEME:

24. 06. 2021 ON-LINE

Školení o kontrole těsnosti PZ

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
07. 09. 2021

Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy

PROGRAM PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
začínáme 09. 09. 2021

Od těžby ke spotřebě – základy plynárenství
40 hodinový vzdělávací program ON-LINE

PODROBNOSTI
13. 09. 2021

Školení revizních techniků a montážních pracovníků – domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka
https://www.high-endrolex.com/10