NEWSLETTER

11/2018
období 10.–16. prosince 2018
ČPS

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Vánoce jsou za dveřmi a proto bychom vám rádi poděkovali za přízeň, kterou věnujete našemu Newsletteru i v tomto náročném období. Energetika bezpochyby nezahálí, o čemž svědčí nově vydaná strategie EK. Nad tím, co přinesl letošní rok a jaký bude ten příští, se zamýšlí výkonná ředitelka ČPS, Lenka Kovačovská. Kalendář vzdělávacích akcí ČPS vám prozradí, na jaké školení a konference se můžete těšit v 1. pol. 2019. Za celý Český plynárenský svaz si vám dovolujeme popřát veselé vánoční svátky, hodně zdraví a šťastné vykročení do nového roku. V lednu tu bude Newsletter opět s vámi!

Aktuality

16. 12. 2018

PF 2019

Jaký byl rok 2018 pro plynárníky?

Rok 2018 byl hodně dynamický, co se nejen plynárenství, ale i celé energetiky týče, protože se připravovala klíčová energetická legislativa – energetický zákon i zákon o podporovaných zdrojích, ale také nový strategický dokument – národní integrovaný klimaticko-energetický plán. Více zde

Co nás čeká v roce 2019?

Rok 2019 bude rokem intenzivního projednávání národní energetické legislativy a přípravy čtvrtého plynárenského balíčku v Bruselu, který by měl provést plynárenský sektor postupnou transformací, aby odpovídal dlouhodobé dekarbonizační strategii Evropy. Více zde

13. 12. 2018

EU začíná debatovat o nové dlouhodobé energeticko-klimatické strategii

Evropská komise vydala sdělení s názvem A Clean Planet for all. Cílem zveřejněné strategie je představit vizi, která může díky sociálně spravedlivé a hospodárné transformaci vést k nulovým emisím skleníkových plynů do roku 2050 a dále také potvrdit odhodlání Evropy být lídrem v boji proti změně klimatu. Více zde

12. 12. 2018

Jednání o budoucí roli Ukrajiny v tranzitu ruského plynu

Německá kancléřka Angela Merkelová a ruský prezident Vladimir Putin diskutovali o pokračující úloze Ukrajiny při tranzitu ruského plynu do Evropy po roce 2019. Současná smlouva o tranzitu plynu vyprší na konci příštího roku, čas na dosažení nové dohody se tak krátí. Více zde

11. 12. 2018

Sluneční energii ukládá dobíjecí stanice v Řeži do vodíku

V Česku začala fungovat první téměř bezemisní dobíjecí stanice pro elektromobily, která využívá obnovitelné zdroje. Majitelé bateriových aut ji najdou v Řeži u Prahy. Časem by tam měli natankovat i vodík jako palivo budoucnosti. Více zde

10. 12. 2018

Technické řešení kontejnerového zařízení pro zásobování zemním plynem

Letošní Invent Arena v Třinci znamenala úspěch pro tým z Fakulty materiálově-technologické, konkrétně z Katedry tepelné techniky pod vedením doc. Ing. Jozefa Vlčka, Ph. D. Jejich technické řešení, kontejnerové zařízení pro zásobování zemním plynem, zaujalo porotu natolik, že jim udělila bronz. Více zde

Legislativa

Konzultační proces ERÚ k návrhu změny CR č. 3/2018 - navýšení příspěvku pro KVET do i nad 5 MWe (kompenzace růstu ceny emisních povolenek). Více zde

Technická normalizace

Odborné stanovisko k problematice uzemnění a ochrany nadzemních TU před bleskem

V listopadu byl rozeslán k připomínkám návrh odborného stanoviska (OS) k problematice uzemnění a ochrany před bleskem pro nadzemní trasové uzávěry, viz čl. 3.23 TPG 935 01 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub. Připomínky, které obdržel ČPS k tomuto návrhu, byly diskutovány na jednání dne 7. 12. 2018 a bylo odsouhlaseno finální znění odborného stanoviska. Více zde

Dotazy a odpovědi

TS ČPS v průběhu listopadu 2018 vydala následující odpovědi na dotazy z oboru plynových a souvisejících zařízení k těmto problematikám:

  • ke křížení VTL plynovodu se závlahovým potrubím;
  • k nahrazení TPG 936 02 „Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za tepla“ normou ČSN EN 14870-1 „Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla“.

Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz. 

VZDĚLÁVÁNÍ

Podívejte se, co chystáme!

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS
na 1. pololetí 2019

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2018 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter