Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

20/2021
období 21.–27. května 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

aktuální Newsletter bude ve znamení zkapalněného zemního plynu (LNG), a to nejen díky nové tiskové zprávě ČPS, která apeluje na potřebu investiční podpory na pořízení vozidel ze strany státu, ale také vzhledem k výstupům vůbec první samostatné konference věnující se využití LNG v dopravě a energetice a samozřejmě také otázkám bezpečnosti. Pozveme Vás na druhý „vodíkový” workshop, který se uskuteční 9. června a bude zaměřen na vliv vstřikování vodíku na plynárenskou infrastrukturu a dopady na spotřebitele. Dále v aktualitách upozorníme na evropskou iniciativu týkající se kreditního systému pro udržitelná pokročilá biopaliva, do níž se zapojil i Český plynárenský svaz. Legislativa odkáže na doporučení Uhelné komise, Evropská rada znovu vyzývá EK, aby urychleně předložila svůj legislativní balíček (Fit for 55) spolu s důkladným prozkoumáním environmentálních, hospodářských a sociálních dopadů na úrovni členských států. Technická normalizace přinese informace o pilotních projektech BIM (Building Information Modeling). Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

27. 05. 2021

Série vodíkových workshopů úspěšně pokračuje

Nenechte si ujít další ryze plynárenská témata na druhém vodíkovém workshopu, který se uskuteční on-line již 9. června. Ohlédneme se za uskutečněnou záměnou plynu v České republice, zaměříme se na spalování směsi zemního plynu s vodíkem v domácích spotřebičích a budeme diskutovat požadavky, které klade vodík na design přepravní soustavy a celkový vliv vstřikování vodíku na plynárenskou infrastrukturu. Těšit se můžete také na informace o vodíkových projektech slovenského plynárenství. Nahlédněte do programuregistrujte se včas!

Partnerem setkání je Pražská plynárenská Distribuce, a.s., dále společnosti ToyotaNET4GAS s.r.o. Mediálními partnery jsou Energie21, Energy Hub, magazín PRO-ENERGY a server ovodiku.cz.

26. 05. 2021

Zájem o LNG v Česku roste, státní podpora obnovy vozidel však vázne

 • V ČR roste počet vozidel i plnicích stanic na LNG
 • K rychlejšímu rozvoji by pomohla investiční podpora na pořízení vozidel ze strany státu
 • LNG je v oblasti nákladní dopravy dnes jedinou smysluplnou alternativou k naftě

Mezi českými dopravci roste zájem o zkapalněný zemní plyn (LNG). Vyplývá to ze statistik Českého plynárenského svazu (ČPS), který v porovnání s prvním kvartálem minulého roku eviduje více než dvojnásobný nárůst, z tehdejších 21 na současných 52 vozidel. Ta mohou v České republice využít již tři veřejné plnicí stanice LNG. Poslední z nich byla otevřena minulý týden u Mladé Boleslavi. Podle ČPS motivují dopravce k přechodu na LNG zejména požadavky jejich zákazníků, kteří prosazují principy udržitelného podnikání (ESG). Na výraznější podporu státu se však stále čeká. Více zde

26. 05. 2021

Gazprom zahájil výstavbu obřího komplexu na zpracování plynu, má obsahovat i exportní LNG terminál

Ruský gigant Gazprom zahájil výstavbu obřího komplexu zaměřeného na zpracování zemního plynu a chemikálií v Usť-Luga na severozápadě Ruska. Komplex bude obsahovat i terminál na export zkapalněného zemního plynu (tzv. Baltic LNG), pomocí kterého plánuje Gazprom optimalizovat své dodávky zemního plynu do Evropy. Komplex by měl mít celkovou zpracovatelskou kapacitu na úrovni 45 miliard m³/rok, z toho 18 miliard m³/rok by se mělo vtláčet do ruské plynárenské soustavy.

Plyn bude dodáván ze stávajících těžebních polí v regionu Nadym-Pur-Taz a výhledově i z ložiska plynu Tambey, které se nachází na poloostrově Jamal. Rusko má v plánu do roku 2035 přibližně ztrojnásobit svou produkci LNG na 140 milionů tun ročně a cílí na 20% podíl na trhu s LNG.

27. 05. 2021

Výzva k zahrnutí dobrovolného kreditního systému pro udržitelná pokročilá biopaliva do evropského nařízení o výkonnostních normách pro emise CO2 pro nové automobily

Dobrovolný kreditní systém započítávání udržitelných pokročilých biopaliv pro výrobce automobilů podepsalo celkem 223 asociací, společností a vědců. Do iniciativy se zapojil také Český plynárenský svaz. Tento systém podpoří rozvoj pokročilých biopaliv v Evropské unii a výrobu automobilů se spalovacím motorem, které budou poháněny mj. biometanem. Společný dopis byl oficiálně zaslán vedení Evropské komise ve čtvrtek. Více zde

Propagace aktivit eFuel Alliance zde

27. 05. 2021

Proběhla první konference o LNG v České republice

Největší tuzemský distributor zemního plynu společnost GasNet uspořádala společně s VUT v Brně a s dalšími subjekty vůbec první konferenci o využití LNG v nákladní dopravě v České republice. Sborník z této akce by měl být v červnu publikován jako samostatná příloha časopisu PLYN 2/2021 “Využití zemního plynu”. Kromě představitelů GasNetu na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva dopravy, VUT v Brně i dalších subjektů podílejících se na rozvoji tohoto efektivního a ekologického paliva v nákladní dopravě.

„V současné době jezdí po evropských silnicích více než 15 000 nákladních aut na LNG, tento počet bude stále stoupat a také proto můžeme očekávat i rychlý růst počtu vozů i plnicích stanic také u nás,“ řekl mimo jiné Zdeněk Dufek, zástupce VUT v Brně.

Trend zvyšujícího se zájmu potvrdili i zástupci dovozců vozidel na LNG, což jsou v současné době značky Volvo, Scania a Iveco. V blízké budoucnosti by mělo být v České republice 18 LNG plnicích stanic, většina z nich bude v provozu do konce příštího roku. Více zde

24. 05. 2021

Služba innogy „Bezpečný kotel” hlídá termín prohlídky

Pro objednání servisu plynového kotle od innogy lze využít bezplatnou zákaznickou linku. Pravidelný i poruchový servis dvanácti značkových výrobců plynových kotlů zajišťují zkušení technici. Po nahlášení poruchy dojedou technici za zákazníkem nejpozději do 48 hodin. Pokud jde o odborný servis plynového kotle, ten by měl trvat minimálně 90 minut. „Přidanou hodnotou pro uživatele je, že na místě nic neplatí a cena servisu se připočte k zálohám za plyn. Po provedení revize obdrží zákazník Protokol o údržbě, který prokazuje, že se o svůj spotřebič řádně stará,“ uvedla společnost innogy. Na rozdíl od některých menších servisních firem nemusí zákazníci v innogy ani v hlavní sezoně čekat třeba až několik měsíců na objednání volného termínu.
22. 05. 2021

Hledáme posilu do našeho týmu

Hledáme kolegyni či kolegu do našeho týmu na pozici Specialista energetické legislativy a strategie. V kontextu evropských klimaticko-energetických politik má zemní plyn a jeho obnovitelné varianty nezastupitelné místo a jednou z důležitých misí bude se podílet na udržení pozice plynu a jeho užití v dopravě a kogeneraci. Práce je zaměřena jak na analýzu strategických a legislativních dokumentů, tak i na související public affairs aktivity a propagaci užití plynu a spolupráci se zástupci plynárenských společností, se státní správou a s dalšími expertními obory. Zajímavou výzvou bude také řešení otázky zvyšujícího se podílu vodíku ve směsi se zemním plynem v daných užitích. Těšit se můžete na mladý energický i energetický kolektiv a různorodá témata. V případě Vašeho zájmu kontaktujte ředitelku legislativně-strategického odboru, Veroniku Vohlídkovou (veronika.vohlidkova@cgoa.cz nebo tel. 602 178 669). Více zde

Legislativa

EU

Vedoucí představitelé EU stáhli požadavek na návrh národních cílů snižování emisí skleníkových plynů. Více zde
Závěry speciálního jednání Evropské rady (24.–25. května): Evropská rada znovu vyzývá Komisi, aby urychleně předložila svůj legislativní balíček (Fit for 55) spolu s důkladným prozkoumáním environmentálních, hospodářských a sociálních dopadů na úrovni členských států. Více zde
Mezinárodní energetická agentura vydala speciální zprávu s přibližně 400 doporučeními pro dosažení cíle klimatické neutrality do roku 2050. Více zde
Veřejné slyšení Hospodářského a měnového výboru (ECON) a Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) ohledně udržitelných financí. Více zde

ČR

Vláda ČR bere na vědomí průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise. Více zde
Nový stavební zákon zjednoduší povolování staveb, úředníkům ubude 40 procent agendy. Více zde
Menší projekty z programu Modernizačního fondu HEAT mohou získat podporu i po naplnění alokace. Více zde
Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k povinnosti některých společností zveřejňovat nefinanční informace. Více zde
Webinář zdarma: „Kontrolní činnost ERÚ v oblasti teplárenství: výrobce versus distributor, nejdůležitější je zákazník“. Více zde

Technická normalizace

Konference Pilotní projekty BIM

Svaz podnikatelů ve stavebnictví a SEKURKON s.r.o. pořádal dne 25. 5. 2021 on-line konferenci „Pilotní projekty BIM v resortu Ministerstva dopravy ČR a získané zkušenosti”. Diskuzi, jejíž náplní bylo shrnutí zkušeností z pilotních projektů a seznámení se stavem přípravy pilotních projektů BIM v investorských organizacích resortu dopravy, moderovala Daniela Písařovicová. Mimo jiné v úvodu zmínila prodloužení termínu povinnosti zpracovávat projekty v BIM pro nadlimitní zakázky od roku 2023. Konference, kterou zahájil Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, byla rozdělena do pěti bloků:

První blok se věnoval Informačním modelům, grafickým a informačním standardům:

 • stav IFC, datový standard (koordinace elementů, jejich názvů mezi Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) x Českou agenturou pro standardizaci (ČAS)),
 • způsob zpracování (funkční vzorky),
 • grafická a informační podrobnost (vazba na výkresovou dokumentaci).

Druhý blok byl zaměřen na zdroje informací, které jsou určené ke shromažďování, správě a šíření informací pro všechny, kteří se podílí na projektu – Common Data Environment (CDE):
 • způsob zajištění – objednatel x zhotovitel,
 • licenční podmínky,
 • požadavky na funkcionalitu,
 • API rozhraní.

Třetí blok se zabýval modelováním 4D (čas), 5D (peníze):
 • HMG informace v modelu, požadavky na jednotlivé stupně PD,
 • HMG způsob zpracování (export/import),
 • 5D – informace v modelu, vazba na stávající oceňovací základny, API,
 • 5D – způsob zpracování v jednotlivých stupních PD (DUR, DSP, PDPS).

Čtvrtý blok byl věnován zadávání (požadavky na zpracovatele, cíle objednatele, technický rozsah projektu) a zkušenostem z pilotních projektů Dokumentace:
 • dokumenty potřebné pro technickou specifikaci,
 • nové role a potřeby komunikace,
 • požadavky státní správy ovlivňující BIM projekty,
 • vazba na státní správu.

Pátý blok byl zaměřen na diskuzi vedenou resortem Ministerstva dopravy ČR, investorských organizací a zhotovitelů.

V průběhu konference proběhla ke každému bloku moderovaná diskuse za účasti pracovníků/zástupců úřadů, ČAS a projektových organizací.

Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ PROZATÍM POUZE V ON-LINE PODOBĚ.
08. 06. 2021

Aplikace zákona č. 403/2020 Sb. (urychlení výstavby infrastruktury) při přípravě staveb plynárenských zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
09. 06. 2021

Vodík a vodíkové technologie v plynárenství – vliv vstřikování vodíku na plynárenskou infrastrukturu a dopady na spotřebitele

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
24. 06. 2021

Školení o kontrole těsnosti PZ

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
07. 09. 2021

Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
Pražské sdružení pro zemní plyn
AVK Vodka