Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

14/2021
období 9.–15. dubna 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je nad slunce jasné, že energetiku čekají velké změny. Skupina E.ON v ČR oznámila novou nástupkyni na postu CEO, a to již od 1. května. O tom, zda dojde k ukončení dostavby plynovodu Nord Stream 2 se stále diskutuje, USA však zvyšují tlak na německou vládu. Také díky chladnějšímu počasí se v prvním čtvrtletí zvedla spotřeba zemního plynu, jak informuje společnost GasNet ve své tiskové zprávě. Nová studie Fakulty elektrotechnické ČVUT se zaměřuje na české teplárenství, které prý nemusí být překážkou k naplnění klimatických cílů, a ukazuje cestu postupného přechodu k ekologickým řešením, včetně dočasného využití zemního plynu. Legislativa odkazuje na vypořádání připomínek k návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem a upozorňuje na zprávy EU o trhu s elektřinou a plynem, které potvrzují významné změny v roce 2020. Technická normalizace přináší ohlédnutí za konferencí Hydrogen Days 2021. Máte-li zájem dozvědět se více o strategii a legislativě v plynárenství, nenechte si ujít naše tematické on-line školení, a to již 27. dubna. Budeme se na Vás těšit!

Aktuality

14. 04. 2021

Změny na pozici CEO ve skupině E.ON v ČR

Martin Záklasník se rozhodl ke konci června po pěti letech ukončit své působení na pozici CEO skupiny E.ON v ČR. Jeho nástupkyní se stane Claudia Viohl, dosavadní šéfka nákupu v mateřské společnosti E.ON SE. Stane se tak první ženou na pozici CEO v E.ONu v ČR.

Martin Záklasník nastoupil do E.ONu v roce 2016. Pod jeho vedením prošla firma transformací, která změnila způsob fungování celé skupiny. Podařilo se mu firmu nasměrovat k větší zákaznické orientaci, důležité pokroky se udály také v obsluze zákazníků a zásadně vpřed se posunula digitalizace. Významně akceleroval i spojení E.ONu s ekologií a téma udržitelnosti se mu podařilo pevně zakořenit i ve firemní kultuře. Claudia Viohl přichází do E.ONu v ČR od 1. května, Martin Záklasník zůstává ve firmě až do konce června a pomůže své nástupkyni při převzetí její nové funkce. Claudia Viohl se stane jednou z mála žen ve vrcholném managementu firem na českém energetickém trhu. Více zde
14. 04. 2021

Dojde k zastavení dostavby plynovodu Nord Stream 2?

Americká vláda zvyšuje tlak na německou vládu, aby zastavila výstavbu plynovodu Nord Stream 2. Bidenova administrativa k tomu dle mluvčího amerického velvyslanectví v Berlíně využije všech dostupných prostředků, uvádí Tagesspiegel.

„Budeme i nadále registrovat všechny organizace, které se mohou podílet na jakékoli sankcionované činnosti, a dali jsme jasně najevo, že každá společnost riskuje, že bude potrestána za účast na projektu Nord Stream 2," zopakoval Giordono-Scholz hrozbu USA, že potrestají společnosti zapojené do projektu.

Zastánci plynovodu tvrdí, že je klíčový pro bezpečnost dodávek plynu do Evropy, zatímco odpůrci chtějí Nord Stream 2 zastavit z ekologických, geopolitických a bezpečnostních důvodů. Němečtí představitelé zkoumají, zda by USA mohly uklidnit ústupky v obchodních otázkách nebo nabídka německých investic do obnovitelných zdrojů energie v EU a na Ukrajině.
14. 04. 2021

Strategie a nová legislativa v plynárenství

Dovolujeme si připomenout blížící se školení ČPS, které se bude věnovat strategii a legislativě v plynárenství. Představíme dva zásadní zákony, a to připravovaný nový energetický zákon a novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. U obou zákonů se přednášející zaměří na jejich přiblížení z pohledu plynárenství a možných dopadů na tento sektor. V rámci strategických témat představíme taxonomii zelených financí, dozvíte se, jaký dopad bude mít na plynárenství. Dále se budeme věnovat tématu plynové mobility, jak ji ovlivňuje evropská klimaticko-energetická politika. Posledním evropským tématem se bude zabývat přednáška, ve které Vám představíme dotační možnosti pro plynárenský sektor v kontextu dekarbonizačních cílů Evropské unie.

Těšíme se na Vás již 27. dubna! Více zde
14. 04. 2021

Chladnější počasí zvedlo v prvním čtvrtletí spotřebu plynu

Největší český distributor zemního plynu skupina GasNet zaznamenal za první tři měsíce letošního roku meziroční nárůst ve spotřebě zemního plynu o 14 %. Hlavním důvodem bylo chladnější počasí, ale projevil se i trend růstu zájmu o zemní plyn jako o ekologické a komfortní palivo pro domácnosti. Více zde
15. 04. 2021

České teplárenství nemusí být překážkou k naplnění klimatických cílů

Nová studie Fakulty elektrotechnické ČVUT ukazuje cestu postupného přechodu k ekologickým řešením, včetně dočasného využití zemního plynu. Podle scénáře, který počítá s nejnižšími náklady, jsou celkové potřebné investice v sektoru teplárenství v období 2021–2030 odhadovány na 98,3 miliardy Kč a v konzervativním scénáři na 107,2 miliardy Kč. Pro srovnání: v letech 2014–2019 bylo do opatření na snižování emisí skleníkových plynů v sektoru teplárenství investováno celkem 33,1 miliardy Kč, tedy pouhá třetina částky, kterou bude potřeba vynaložit v následujících deseti letech. Více zde
15. 04. 2021

Připravujeme program letošního sympozia “Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy”

Máte aktuální témata z oblasti přepravy nebo distribuce zemního plynu? Zapojte se do programu sympozia svým příspěvkem. Call for Papers najdete zde, Vaši zpětnou vazbu očekáváme do 27. dubna 2021. Na sympoziu se v září tohoto roku setkají odborníci z oblasti provozu a údržby přepravní a distribuční plynárenské soustavy, pracovníci výstavby, dodavatelé technologií a informačních systémů, zástupci vysokých škol, výzkumných a zkušebních ústavů. O finální podobě programu Vás budeme včas informovat.

Legislativa

EU

Zprávy o trhu s elektřinou a plynem potvrzují významné změny v roce 2020. Více zde
Uskutečnilo se první společné setkání zástupců z oblasti obrany a energetiky. Více zde

ČR

MPO
Integrované modely pro analýzu dopadů regulací a simulace dlouhodobých scénářů vývoje energetiky (RegSim). Více zde
ERÚ
Vypořádání připomínek k návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Více zde

Technická normalizace

Konference Hydrogen Days 2021

Ve dnech 24. a 25. března 2021 proběhl 11. ročník mezinárodní konference Hydrogen Days 2021, kterou pořádala Česká vodíková technologická platforma (HYTEP). Z důvodu současné pandemické situace proběhla akce ve virtuálním prostředí a zúčastnilo se jí celkem 104 účastníků ze 16 zemí světa. Konferenci uváděli Karin Stehlík a Karel Bouzek, jednotlivými bloky pak provázeli vybraní moderátoři. Celý program (38 prezentací) byl rozdělen do deseti bloků, ve kterých vystoupili přednášející z celého světa. V rámci programu byly představeny, mimo jiné, vodíkové strategie některých členských států EU, zajímavé P2G projekty a náměty pro výzkum a vzdělávání v oblasti vodíkových technologií. Rovněž byly prezentovány výzkumy reflektující aktuální vývoj v oblasti elektrolyzérů, palivových článků, metanizačních jednotek apod. Více informací podá pan Bc. Lukáš Lasota, lukas.lasota@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

DUBNOVÁ ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ I NADÁLE POUZE V ON-LINE PODOBĚ, O PODOBĚ KVĚTNOVÝCH VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT.
27. 04. 2021

Strategie a legislativa v plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
04. 05. 2021

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
18. 05. 2021

Předpisy z oblasti spojování plynovodů z plastů

PŘIPRAVUJEME
27. 05. 2021

Vodík a vodíkové technologie v plynárenství – série workshopů

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
AVK Vodka