Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

13/2021
období 1.–8. dubna 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v dnešním Newsletteru se rozhlédneme po Evropě a přineseme informace o aktuálním dění v energetice. Přiblížíme Vám nový LNG terminál v Chorvatsku, podíváme se, jak se Polsko připravuje na transformaci svého energetického mixu a nebude chybět ani zpráva o obřím projektu na zelený vodík u pobřeží Severního moře. Zda bude Rusko i nadále největším dodavatelem plynu do Evropy, zodpoví Platts Analytics. Jisté však je, že česká společnost Bonett, přední hráč na trhu CNG v dopravě, plánuje velké investice do LNG a biometanu. Legislativa informuje o návrhu vyhlášky v meziresortním připomínkovém řízení, kterou se mění vyhláška o Pravidlech trhu s plynem a technická normalizace rekapituluje výsledky březnového jednání k projektu BIM. Ať se i dnes dozvíte, co Vás zajímá!

Aktuality

06. 04. 2021

Nový LNG terminál u ostrova Krk je v provozu

Projekt výstavby plovoucího terminálu má plným právem status „projekt společného zájmu EU“. Je totiž výrazným krokem ke zmenšení závislosti Evropy na dodávkách plynu z Ruska. Má skladovací kapacitu 140 tis. m3, s nominální kapacitou zpětného zplyňování LNG 300 tis. m3/h nebo roční kapacitou 2,6 miliardy m3. Plyn se k odběratelům dostane prostřednictvím propojovacího plynovodu dlouhého 4,2 km a nově vybudovaného 16,7 km dlouhého potrubí Omišalj–Zlobin. Aby se plyn dostal ke všem zákazníkům, bude v přístavu Rijeka postavena distribuční stanice LNG. Terminál bude také distribučním bodem zemního plynu na okolní trh včetně Itálie, Rakouska, Maďarska, Rumunska a Slovinska, protože poptávka Chorvatska dosahuje pouze 3,2 miliardy m3 ročně, což je výrazně pod očekávanou hodnotou kapacity zařízení. Celá kapacita je pronajata na další tři roky zahraničními a tuzemskými společnostmi, 80 % kapacity je pronajato do roku 2027 a přibližně 50 % do roku 2035.
07. 04. 2021

Gaz-System: S ústupem uhlí vzroste spotřeba plynu v Polsku o 60 %

Polsko v současné době stále vyrábí většinu elektrické energie v uhelných elektrárnách, avšak v budoucnu bude muset svůj energetický mix transformovat. Přestože země plánuje rozvoj obnovitelných i jaderných zdrojů, k náhradě uhlí plánuje využít i plyn. Podle tamního provozovatele přepravní soustavy, společnosti Gaz-System, si postupná náhrada uhlí plynem vyžádá během následujících 10 až 13 let růst poptávky po plynu o 60 %.

„Prudký nárůst v poptávce po plynu může být očekáván mezi lety 2024 a 2030, kdy zahájí provoz nové plynové zdroje. Zpočátku se bude jednat o silný nárůst, v letech po roce 2030 zůstane poptávka na stabilní úrovni,“ sdělil agentuře Reuters Piotr Naimski, vládní náměstek zodpovědný za energetickou infrastrukturu.
07. 04. 2021

Bonett plánuje velké investice také do LNG a biometanu

V roce 2020 společnost Bonett prodala téměř 16 milionů m3 stlačeného zemního plynu (CNG) pro dopravu, čímž opět posunula své maximum. Svůj podíl na trhu zvýšila na 17,3 %. Vedle 10 nových stanic na CNG plánuje velké investice v řádu stovek milionů do LNG a biometanu. „Aktuálně budujeme první 3 vodíkové stanice v ČR, pro naše LNG stanice vyřizujeme stavební povolení, do 2 let bychom chtěli mít minimálně 8 LNG stanic na hlavních dálničních tazích,“ přibližuje plány Václav Holovčák, člen představenstva společnosti Bonett Gas Investment. „Pro dopravce jsme připraveni investovat regionální projekty pro vnitrostátní dopravce, kteří mají více než 20 vozidel, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku a Polsku“, dodává.
05. 04. 2021

Obří projekt na zelený vodík u pobřeží Severního moře

Dánská energetická společnost Ørsted, která se zaměřuje na čisté formy energie, představila svoji vizi obřího vodíkového projektu SeaH2Land. Jejím plánem je využít energii z 2 GW offshore větrných parků v Severním moři k výrobě zeleného vodíku, který by využívaly průmyslové podniky v Nizozemsku a Belgii. Právě na pomezí těchto zemí působí hned několik významných průmyslových společností, mezi které patří například ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux a Zeeland Refinery. Tyto společnosti navíc podporují rozvoj infrastruktury, která v budoucnu umožní udržitelnou výrobu oceli, amoniaku, ethylenu a paliv. Konsorcium společností Yara, Ørsted a Zeeland Refinery již před časem ohlásilo konkrétní plány na produkci zeleného vodíku ve svých závodech. Do roku 2030 by Ørsted chtěl vybudovat ve dvou krocích elektrolyzéry s výkonem 1 GW, které by mohly pokrýt až 20 % současné spotřeby vodíku v oblasti. Ta nyní dosahuje zhruba 580 tisíc tun za rok, přičemž do roku 2050 by mohla vzrůst až na 1 milion tun vodíku ročně.
01. 04. 2021

Rusko bude i nadále největším dodavatelem plynu do Evropy

Podle Platts Analytics by dodávky plynu z Ruska pomocí plynovodů do zemí severozápadní, střední a východní Evropy, a rovněž Itálie, měly do roku 2040 vzrůst ze zhruba 130 m3 v loňském roce na 150 miliard m3. Naopak dodávky plynu z Norska by měly postupně klesat kvůli poklesu tamní těžby plynu. Zatímco v současné době Norsko do Evropy dodává ročně kolem 110 miliard kubíků, do roku 2025 Platts očekává pokles na 100 miliard a do roku 2040 dále na pouhých 60 miliard.

„Neochota Evropy navýšit svou závislost na ruském plynu a rizika spojená s poptávkou kvůli transformaci energetického sektoru poskytují Rusku dostatek podnětů k diverzifikaci jeho exportního portfolia,“ uvádí Platts Analytics. Export plynu do Číny zahájilo Rusko ke konci roku 2019 pomocí plynovodu Síla Sibiře.

Legislativa

EU

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu Směrnice o obnovitelných zdrojích energie – pokyny ke kritériím udržitelnosti týkající se výroby energie z lesní biomasy. Více zde

ČR

Dne 6. 4. 2021 vstoupil do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Více zde
MPO
K dobrovolné dohodě s MPO o energetických úsporách se připojil GasNet. Více zde

Technická normalizace

Informace o stavu projektu BIM

Na březnovém jednání pracovní skupiny BIM byla diskutována následující témata:
  • Spolupráce s ČAS, resp. ČKAIT – nesplnila očekávání a nebude ani účelná s ohledem na představení Datového standardu stavebnictví na prezentaci dne 12. 3. 2021, který je zaměřen na obory pozemního stavitelství. Z tohoto důvodu byla vedena diskuze s cílem vytipovat další subjekty, které se zabývají síťovou infrastrukturou a které by mohly být kontaktovány pro případnou spolupráci. Ve výsledku se členové pracovní skupiny shodli na oslovení společností ČES RES, SOVAK a CZ BIM SNIM;
  • SNIM (Standard Negrafických Informací 3D Modelu) – cílem SNIM je propojit datové standardy pro pozemní a dopravní stavitelství a vytvořit tak jednotný standard pro české stavebnictví, ke kterému by se výhledově přidal i standard pro technickou infrastrukturu (např. energetiku);
  • BuildingSMART v ČR – Ing. Kohoutková (GasNet) seznámila pracovní skupinu se vstupem Mezinárodní organizace buildingSMART do ČR. BuildingSMART je globální společenství, které řídí digitální transformaci stavebnictví uplatňováním otevřených standardů BIM v celém životním cyklu staveb a infrastruktury. Pobočku založila Odborná rada pro BIM (czBIM).
  • Vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje – tato vyhláška nabývá účinnosti v 07/2023 a její nasazení do praxe doprovází řada jednání prostřednictvím platformy Nemoforum (ČÚZK) za účasti síťových odvětví a geodetických společností (např. Geovap). Na dalším jednání dne 1. 4. 2021 vznese Ing. Novák (NET4GAS) dotaz k provázanosti budoucího portálu stavebníka a avizovaných úložišť, prezentovaných ze strany MMR v rámci digitalizace stavebních postupů.
Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

DUBNOVÁ ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ I NADÁLE POUZE V ON-LINE PODOBĚ, O PODOBĚ KVĚTNOVÝCH VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT.
20. 04. 2021

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z1 TPG 905 01)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
27. 04. 2021

Strategie a legislativa v plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
04. 05. 2021

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
18. 05. 2021

Předpisy z oblasti spojování plynovodů z plastů

PŘIPRAVUJEME

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
AVK Vodka