Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, klikněte sem.  

NEWSLETTER

12/2021
období 26.–31. března 2021

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

upozorníme Vás na nový termín konání letošní Podzimní plynárenské konference, budeme Vás informovat o zprovoznění plynovodu EUGAL a zaměříme se rovněž na otázku, za jakých podmínek by mohly být plynové zdroje v EU považovány za „zelené“. V aktualitách Vám představíme Statistickou ročenku životního prostředí České republiky 2019, kterou pro MŽP zpracovala Česká informační agentura životního prostředí. Legislativa odkáže na půdu MPO, kde pokračuje veřejná debata k Národnímu plánu obnovy nebo na zahájení veřejné konzultace k problematice vodíku a dekarbonizaci trhu s plynem v EU. Technická normalizace přináší nejnovější výstupy z jednání Technické schvalovací komise. Pokud víte o odborníkovi, který by měl zájem doplnit tým ČPS na pozici specialista užití plynu, věnujte prosím pozornost našemu inzerátu. Ať se Vám čtení líbí!

Aktuality

31. 03. 2021

Nový termín Podzimní plynárenské konference 2021

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu konání letošní Podzimní plynárenské konference. Původně avizovaný termín (31. května – 1. června 2021) byl po dohodě se společností GasNet, jakožto generálním partnerem akce, přesunut na 11.–12. října 2021.

Rádi bychom Vám současně představili další z bloků konference, a to Plyn jako stabilizátor elektrizační soustavy České republiky. V něm se více dozvíte o navrhovaném energetickém mixu ČR v příštích letech, o odstavování uhelných elektráren a způsobech jejich nahrazení, o výhodách plynových elektráren pro poskytování podpůrných služeb a regulační energie i o tom, jaký potenciál má vysokoúčinná kogenerace a plynové motory. Seznámíme Vás rovněž s porovnáním hybridního systému a plné elektrifikace nebo upřesníme, jak plynárenství může pomáhat v regulaci a flexibilitě elektrizační soustavy. Nebude samozřejmě chybět ani představení pilotních projektů.

Jako hlavní přednášející vystoupí Michal Macenauer z EGÚ Brno, a.s, role glosátorů přijali Pavel Šolc, ČEPS, a.s., David Bauer, COGEN Czech, David Šafář, EG.D, a.s. a Michal Ostatnický, GasNet, s.r.o. Moderování se ujme Lenka Kovačovská, Český plynárenský svaz. Celý program konference najdete na www.ppk2021.cgoa.cz.

25. 03. 2021

Plynové zdroje by mohly být v EU označeny za „zelené“ investice

V posledních letech řada evropských zemí přichází s plány na útlum jaderné a uhelné energetiky, otázkou tak zůstává, které zdroje je v budoucnu nahradí. Jako přechodné palivo je často zmiňován zemní plyn, který by mohl pomoci snížit spotřebu uhlí v teplárenství a elektroenergetice a poskytnout zálohu pro období s nepříznivými podmínkami pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Investice do plynových zdrojů však čelí vysokému riziku, protože není jasné, jak dlouho budou moct být provozovány. Po původním záměru vyřadit plyn ze seznamu udržitelných zdrojů, který se setkal s kritikou ze strany některých členských zemí, nyní Evropská unie přišla s návrhem, kdy by mohly za přísných podmínek obdržet i plynové zdroje „zelenou nálepku“. Více zde
31. 03. 2021

Plynovod EUGAL bude brzy zprovozněn

Společnost Gascade, provozovatel části německé přepravní soustavy, podle serveru S&P Global Platts potvrdil dokončení plynovodu EUGAL, který se skládá ze dvou paralelních větví s celkovou přepravní kapacitou 55 miliard metrů krychlových ročně. Plné přepravní kapacity by měl dosáhnout na začátku dubna. Plynovod navazuje na rozestavěný Nord Stream 2 o stejné kapacitě, přičemž většina ruského plynu má od německého pobřeží proudit na hranici s Českem. Přestože plynovod Nord Stream 2 stále není dokončen, může EUGAL již nyní nalézt uplatnění, a to pro přepravu plynu z již dlouho provozované první větve plynovodu Nord Stream.
26. 03. 2021

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2019

Česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro MŽP v pořadí již třicátou publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR – obsahuje konkrétní data o základních příčinách změn stavu a vývoje životního prostředí a faktorech ovlivňujících tento stav a vývoj, data o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Stejně jako v minulých ročnících byla v rámci aktuální Ročenky upřesněna, doplněna či nově zařazena vybraná data a informace, a to například v kapitole 2.4 Energetika. Více zde

31. 03. 2021

GasNet pomůže šetřit klima, s MPO uzavřel dohodu o energetické účinnosti

Skupina GasNet uzavřela s MPO dobrovolnou dohodu v oblasti dosahování energetické efektivity. V dokumentu se skupina GasNet, český lídr v distribuci zemního plynu, zavazuje podporovat a rozšiřovat efektivnější nakládání s energiemi. Vzájemnou spoluprací státu a firem z oblasti průmyslu a energetiky má být docíleno snížení negativních dopadů na životní prostředí.
31. 03. 2021

Hledáme posilu do našeho týmu

Hledáme kolegyni či kolegu do našeho týmu na pozici Specialista užití plynu. V kontextu evropských klimaticko-energetických politik má zemní plyn a jeho obnovitelné varianty nezastupitelné místo a jednou z důležitých misí bude se podílet na udržení pozice plynu a jeho užití v dopravě a kogeneraci. Práce je zaměřena jak na analýzu strategických a legislativních dokumentů, tak i na související public affairs aktivity a propagaci užití plynu a spolupráci se zástupci plynárenských společností, se státní správou a s dalšími expertními obory. Zajímavou výzvou bude také řešení otázky zvyšujícího se podílu vodíku ve směsi se zemním plynem v daných užitích. Těšit se můžete na mladý energický i energetický kolektiv a různorodá témata. Pokud Vás tato pracovní pozice zaujala, zašlete svůj životopis na e-mail veronika.vohlidkova@cgoa.cz. Více zde

Legislativa

EU

Byla zahájena veřejná konzultace k vodíku a dekarbonizaci trhu s plynem v EU. Více zde
První analýza dopadů pandemie COVID-19 na energetický sektor. Více zde

ČR

MPO
K Národnímu plánu obnovy pokračuje veřejná debata. Více zde
Krajské energetické bilance. Více zde
MŽP
Co přinese zcela nový Operační program Spravedlivá transformace? Více zde
ERÚ
Vydání nové vyhlášky o udělování licencí. Více zde

Technická normalizace

Nově schválená technická pravidla

Technickou schvalovací komisí ČPS byla dne 24. 3. 2021 schválena TPG 935 01 „Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub“, která nahrazují TPG 935 01 schválená dne 26. 11. 2007 včetně Změny 1 schválené dne 18. 11. 2015. Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 6. 2021, viz seznam zde. Dále bylo Technickou schvalovací komisí ČPS schváleno s platností od 1. 4. 2021 zrušení TPG 800 00 „Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva“, která jsou plně nahrazena ČSN EN 1749 „Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin“ zavedenou do systému ČSN v září r. 2020.

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS 1. pol. 2021:

VŠECHNA ŠKOLENÍ NABÍZÍME NYNÍ V ON-LINE PODOBĚ. ŠKOLENÍ V UČEBNĚ ZAŘADÍME OPĚT, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ.
20. 04. 2021

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. Z1 TPG 905 01)

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
27. 04. 2021

Strategie a legislativa v plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA PŘIDAT DO MÉHO KALENDÁŘE
04. 05. 2021

Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků

PŘIPRAVUJEME
11. 05. 2021

Vodík a vodíkové technologie v plynárenství – workshop

UPOUTÁVKA

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 – Michle,
tel.: 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

INZERCE

Line Control s.r.o.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů z.s.
Radeton, s. r. o.
Titan Metalplast s.r.o.
AVK Vodka