NEWSLETTER

8/2018
19.–26. listopadu 2018
ČPS

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jsme rádi, že jste si nenechali ujít ani další vydání našeho Newsletteru, který glosuje dění uplynulého týdne. V aktualitách vás seznámíme se závěry tiskové konference ČPS věnované problematice znečištění ovzduší a rovněž vám představíme bariéry v rozvoji použití zemního plynu v dopravě v návaznosti na I. Česko–Slovenské setkání k čisté mobilitě v Brně. Krátce se podíváme i na konferenci Biomasa, bioplyn a energetika 2018, kterou pořádal CZ Biom. A čekají vás samozřejmě i další novinky z oblasti legislativy a technické normalizace. Určitě by vám neměly uniknout aktuální informace o ČSN EN 1776, ČSN EN 16723-2 a revizi TPG 925 01. Ať vás čtení baví!

Aktuality

19. 11. 2018

Tisková konference ČPS k problematice znečištění ovzduší

Setkání s novináři s podtitulem „Topte zdravě, ať se lépe dýchá nám i našich dětem“ proběhlo za účasti České televize dne 19. 11. 2018 v Praze, v Černé labuti. Diskutoval se stav znečištění ovzduší, daň z uhlí i třetí vlna kotlíkových dotací. ČPS vyzývá k rychlé výměně neekologických kotlů! Podle slov Lenky Kovačovské, výkonné ředitelky ČPS, jsou kotle na tuhá paliva dominantním zdrojem nebezpečných emisí. Lokální topeniště se v r. 2017 podílela na 73,1 % emisí PM2,5 a z 98 % jsou zdrojem emisí karcinogenního benzo[a]pyrenu. Podle posledních vyjádření MŽP by ve třetí vlně kotlíkových dotací neměly být podporovány kombinované kotle na uhlí a biomasu. „Do budoucna je potřeba reformovat státní politiku ve prospěch podpory více ekologických forem energie“, dodala v závěru Kovačovská. Tisková zpráva zde


20. 11. 2018

Americký plyn nejspíše místo do Evropy "poputuje" do Asie

Zdá se, že je nepravděpodobné, že by americký LNG mohl zpochybnit přednosti plynovodu s ruským plynem. Rick Perry, americký ministr energetiky, ve Varšavě dohodnul 24-letou smlouvu s polskou státní plynárenskou společností PGNiG. Více zde

21. 11. 2018

Konference Biomasa, bioplyn a energetika

Letošní tradiční konference pořádaná CZ Biom se konala ve dnech 20.–21. listopadu 2018 ve Wellness hotelu Frymburk. Problematice biometanu z pohledu plynárenství byly věnovány hned tři příspěvky. Biometan jako perspektivní energii plynárenské soustavy prezentovala Lenka Kovačovská, informace o připravovaném společném projektu innogy a Net4Gas v oblasti Power to bioMethane a biosyngas podal Michal Ostatnický a Hana Šmolíková z GasNet se věnovala způsobům, jak připojit biometan do sítě. V rámci konference byla uspořádána také exkurze na projekt “přírodní plyn Engerwitzdorf – NGE“, který byl spuštěn již v roce 2010 jako první bioplynová stanice určená výhradně k výrobě biometanu.

21. 11. 2018

Španělsko plánuje uzavřít uhelné a jaderné elektrárny

Španělský ministr energetiky José Dominguez oznámil, že Španělsko před rokem 2030 uzavře své jaderné a uhelné elektrárny. Toto oznámení přišlo krátce poté, co země přislíbila, že bude směřovat k výrobě elektřiny pouze z obnovitelných zdrojů. Více zde

22. 11. 2018

I. Česko–Slovenské setkání k čisté mobilitě

Ve dnech 21.–22. 11. 2018 se v Best western Premier Hotel International Brno uskutečnil první ročník Česko–Slovenského setkání k čisté mobilitě. Konference byla věnovaná strategii čisté mobility, jejímu financování i regulačnímu rámci. Za ČPS na akci vystoupil Jan Ruml. Více o bariérách v rozvoji použití zemního plynu v dopravě zde.

Legislativa

MŽP zveřejnilo Zprávu o životním prostředí ČR 2017. I když se emise znečišťujících látek do ovzduší snížily, kvalita ovzduší v ČR zůstává i nadále neuspokojivá. Významnými znečišťovateli jsou silniční doprava a lokální vytápění domácností. Více informací zde

Technická normalizace

Revize TPG 925 01 „Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství v prostředích s nebezpečím výbuchu“

Do revize TPG 925 01, schválené 31. 10. 2018, bylo zapracováno několik zásadních změn, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví osob, které vykonávají činnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pravidla nově uvádějí maximální přípustné koncentrace hořlavé látky ve směsi se vzduchem (ve vztahu k dolní mezi výbušnosti zemního plynu) při různých činnostech prováděných na plynárenských zařízeních v prostorech s nebezpečím výbuchu a upřesňují definice jednotlivých zón s nebezpečím výbuchu. Dále byly do pravidel doplněny zásady pro používání přenosných elektrických/elektronických přístrojů, jako jsou např. notebooky a mobilní telefony, v prostorech s nebezpečím výbuchu. Zásady uvedené v revidovaných TPG 925 01 s vazbou na TPG 905 01 budou platné od 1. 1. 2019. Více zde

Překlad ČSN EN 16723-2 „Zemní plyn a biometan pro využití v dopravě a vstřikování do plynovodů na zemní plyn – Část 2: Specifikace pohonných hmot“

V listopadu 2018 byla do soustavy ČSN zavedena překladem EN 16723-2 (jedná se o českou verzi nové EN 16723-2:2017). Více zde

Překlad ČSN EN 1776 „Zařízení pro zásobování plynem – Systémy měření plynu – Funkční požadavky“

V listopadu 2018 byla do soustavy ČSN zavedena překladem ČSN EN 1776 (jedná se o českou verzi evropské normy EN 1776:2015). Více zde 

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

26. 11. 2018

CNG, LNG, vodík využití v dopravě a plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
6. 12. 2018

27. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 
13. 12. 2018

Provozování odběrných plynových zařízení v bytových domech a domovní plynovody, revize TPG 800 03

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2018 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter