NEWSLETTER

7/2018
období 12.–18. listopadu 2018
ČPS

Úvodník

Milé čtenářky, milí čtenáři,

ČPS má za sebou 13. řádný sjezd, na kterém byla zvolena nová Rada ČPS, jejíž předsedou se stal Ing. Martin Slabý. Newsletter vám dnes prostřednictvím Tiskové zprávy ze Sjezdu představí priority ČPS pro příští trienium. V legislativě se například dozvíte, že návrh novely energetického zákona byl vložen do meziresortního připomínkového řízení, technická normalizace vás upozorní na konsolidované znění TPG 905 01, které bude vydáno s platností od 1. 1. 2019. A ani dnes samozřejmě nemohou chybět novinky z energetiky. Příště se můžete těšit na závěry tiskového setkání 19. 11. 2018, které je věnováno tématu znečistění ovzduší a dotkne se i 3. vlny kotlíkových dotací. Příjemné čtení!

Aktuality

15. 11. 2018

ČPS zvolil nové vedení, prioritou je intenzivní podpora zemního plynu

Dne 12. listopadu se konal v kongresovém centru innogy Česká republika a. s. 13. řádný Sjezd ČPS, na kterém byla zvolena nová Rada, jejíž předsedou se stal Ing. Martin Slabý. Současně byly představeny hlavní priority činnosti ČPS pro období 2018–2021. Tisková zpráva zde

15. 11. 2018

Plynárenské firmy GasNet a NET4GAS chtějí v Česku jako první otestovat technologii přeměny odpadních emisí na biometan

Českou energetiku může do tří let obohatit další technologická novinka. Plynárenské společnosti GasNet a NET4GAS připravují pilotní projekt konverze oxidu uhličitého z bioplynové stanice do metanu. Více zde

14. 11. 2018

NGVA Europe pokračuje ve své komunikační kampani

NGVA Europe pokračuje ve své komunikační kampani proti návrhu legislativy ke snižování emisí CO2 v těžké nákladní dopravě, kterou 15. listopadu ve Štrasburku schvaluje Evropský parlament. Více zde

14. 11. 2018

Europoslanci schválili navyšování podílu zelené energie

Evropský parlament včera definitivně schválil své klimatické cíle pro rok 2030. Jedná se o strategii, pomocí které chce Evropská unie bojovat s klimatickými změnami. Cíle jsou poměrně ambiciózní a byly prosazeny i přes odpor některých států včetně Česka, které si je přály mírnější. Více zde

13. 11. 2018

Plyn bude do roku 2030 druhým největším zdrojem energie, odhaduje agentura pro energetiku

Zemní plyn do roku 2030 ve světě pravděpodobně nahradí uhlí coby druhý největší zdroj energie po ropě. Předpověděla to dnes Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Poptávka po energii se podle ní v období 2017 až 2040 zvýší o více než čtvrtinu, ale jen za předpokladu efektivnějšího využívání energie. Bez něj bude nárůst dvakrát větší. Více zde

Legislativa

Návrh novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) byl vložen do meziresortního připomínkového řízení. Více zde

Evropská komise připravuje technický pozměňovací návrh ke směrnici o energetické účinnosti zohledňující BREXIT. Více zde

Evropská komise schválila podporu pro propojovací plynovod mezi Řeckem a Bulharskem. Více zde

Evropský parlament schválil na svém listopadovém plenárním zasedání klíčové dokumenty balíčku Čistá energie pro všechny Evropany, jehož legislativní proces byl zahájen v listopadu 2016. Plénum schválilo revizi směrnice v oblasti energetické účinnosti, revize směrnici o podpoře energie z obnovitelných zdrojů a nové nařízení o správě Energetické unie. Legislativní návrhy musí nyní ještě formálně schválit Rada EU. Více zde

Projev místopředsedy EK M. Ševčoviče k budoucnosti vnitřního energetického trhu EU. Více zde

Evropský parlament schválil 14. 11. 2018 na svém plenárním zasedání pozměňovací návrh AM 76 (A8-0354/2018), který vyzývá Komisi, aby do konce roku 2020 vypracovala metodiku zohledňující dopad snížení emisí CO2 z bioCNG a bioLNG v nákladní dopravě.
Europoslanec Damiano Zoffoli, který pozměňovací návrh předložil, v této zprávě řekl: "Přínos odvětví silniční dopravy je zásadní, pokud chceme splnit cíle Paříže v oblasti klimatu a také splnit cíl EU snížit emise skleníkových plynů o alespoň 40 % (z úrovně z roku 1990). Pro rok 2025–2029 stanovujeme 20% snížení emisí a 35% pro rok 2030, přičemž je potřeba zohledňovat všechny nové nástroje nebo technologie. Balíček mobility, který je nyní v jednání, poskytuje některá účinná opatření, která jsou přísně spojena se systémem, který vstoupí v platnost v roce 2019 a který bude sledovat a shromažďovat spolehlivé údaje o spotřebě paliva a emisích CO2. Tyto informace také pomohou dopravcům a především malým a středním podnikům, protože si budou moci zvolit modely garantující nejvyšší energetickou účinnost a umožní pro místní veřejné zakázky nákupy dokonalejších a čistších vozidel." Pozměňovací návrhy AM75-077 zde

Technická normalizace

Konsolidované znění TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“

Změna 5 TPG 905 01, schválená dne 31. 10. 2018, bude zapracována spolu s předcházejícími Změnami 1 až 4 do konsolidovaného znění těchto technických pravidel. TPG 905 01, která budou vydána s platností od 1. 1. 2019 obsahují, mimo jiné, i metodu provádění údržby plynárenských zařízení podle technického stavu a provozních podmínek, tzv. prediktivní údržbu. Více zde



 

VZDĚLÁVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

26. 11. 2018

CNG, LNG, vodík využití v dopravě a plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
3. 12. 2018

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení TPG 905 01 Změna 5, Problematika dutých prostor TPG 913 01 Změna 1, Bezpečnost práce a provozu TPG 925 01

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
6. 12. 2018

27. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2018 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter