NEWSLETTER

6/2018
období 5.–11. listopadu 2018
ČPS

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

začátek listopadu přinesl mnoho zajímavostí v oblasti energetiky a proto nám dovolte některé z nich vám prostřednictvím Newsletteru přiblížit. V legislativě se dozvíte, že poslanci odhlasovali kompenzaci zvýšení cen tepla pro konečné spotřebitele snížením daně. Můžete také nahlédnout do tiskové zprávy vydané NGVA Europe, která zdůvodňuje, proč je zemní plyn součástí řešení pro snižování emisí. A nemohou samozřejmě chybět v minulém čísle avizované výstupy z Podzimní plynárenské konference, která je úspěšně za námi. Věřte, že plyn má budoucnost!

Aktuality

9. 11. 2018

Závěry úspěšné Podzimní plynárenské konference

Ve dnech 5.- 6. listopadu si 25. ročník PPK mimo jiné kladl otázku: "Jsme připraveni na nástup nové éry energetiky?". Výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská jasně deklarovala, že role plynu je v budoucnu nezastupitelná a ČPS je připraven sehrát hlavní úlohu při vyjednávání o nové legislativě na národní i evropské úrovni. „Vzájemná interakce a aktivita vůči Bruselu bude pro příští období klíčová“, uvedla v samotném závěru konference Lenka Kovačovská. Více zde


8. 11. 2018

Třetí vlna kotlíkových dotací by měla zohlednit stav ovzduší

Řešeními pro snížení znečištění ovzduší v ČR jsou podle nevládních organizací vyšší daně z uhlí. Více zde

7. 11. 2018

Aktualizace energetické koncepce musí být provázaná s klimatickým plánem

Případná aktualizace Státní energetické koncepce musí být provázána s národním energeticko-klimatickým plánem, který po Česku požaduje Evropská unie. Více zde

6. 11. 2018

Nord Stream 2 může pomoci naplnit českou plynárenskou síť

Plánovaný plynovod Nord Stream 2, který spojí Rusko přímo s Německem po dně Baltského moře, může pomoci s naplněním české plynárenské sítě, řekl to náměstek ministryně průmyslu pro suroviny a energetiku René Neděla. Stavbu plynovodu dlouhodobě kritizují některé evropské státy a USA. Více zde

6. 11. 2018

Vláda se chystá podpořit biometan

V rámci boje s klimatickými změnami se ani Česko nevyhne tlaku na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů. Vláda nyní připravuje strategii, jak nové evropské cíle pro rok 2030 naplnit. Hodně se přitom sází na solární elektrárny na střechách, vítr, spalování biomasy a hlavně dříve tolik obávaný biometan. Více zde

6. 11. 2018

Německo do budoucna počítá s dovozem amerického plynu. Urychlí plány na výstavbu LNG teminálu

Německo bude pravděpodobně ve střednědobém horizontu dovážet zkapalněný zemní plyn (LNG) ze Spojených států amerických. V pátek to uvedl německý vládní úředník pověřený transatlantickými vztahy. Podle kancléřky Angely Merkelové navíc německá vláda urychlí plánování výstavby LNG terminálu. Více zde

Legislativa

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů byl v pátek 9. 11. 2018 vložen do meziresortního připomínkového řízení. Připomínky je možné uplatnit do 30. 11. 2018. Materiál včetně příloh naleznete zde.

EK vyzývá ČR, aby uvedly své právní předpisy v oblasti kvality ovzduší do souladu s evropskými pravidly (směrnice 2008/50/ES). ČR nezapracovala účinně ustanovení týkající se mezních hodnot a některé definice. Na odpověď má 2 měsíce, jinak se může EK rozhodnout, že zašle odůvodněné stanovisko. Více zde

Novela zákona 4016/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Více zde

ERÚ zveřejnil v rámci konzultačního procesu návrh Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2019–2028. Více zde

Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání EKOAUDIT. Více zde

Nové cenové rozhodnutí ERÚ k cenám tepelné energie – navýšení započitatelné položky za nákup emisních povolenek do ceny tepla od 1. 1. 2019. Více zde

Poslanci Hospodářského výboru odhlasovali, že hodlají kompenzovat zvýšení cen tepla pro konečné spotřebitele snížením daně – v rámci chystaného daňového balíčku. Úlevu má přinést přesun tepla z 1. snížené sazby DPH do 2. snížené novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (aktuálně ve 2. čtením v PS PČR, sněmovní tisk č. 140).

EK schválila podporu pro terminál LNG v litevské Klaipėdě. Více zde

NGVA Europe (Evropská asociace vozidel na zemní plyn a biometan) zahájila komunikační kampaň proti návrhu legislativy ke snižování emisí CO2 v těžké nákladní dopravě, kterou bude 15. listopadu ve Strasbourgu schvalovat Evropský parlament. Součástí této kampaně je také publikovaná tisková zpráva, která shrnuje důvody proč je zemní plyn součástí řešení snižování emisí, oproti spornému návrhu, kde je de facto „čistým vozidlem“ pouze elektromobil. Tisková zpráva zde

Technická normalizace

Dotazy a odpovědi

Technická sekce ČPS v říjnu 2018 zpracovala následující odpovědi na dotazy z oboru plynových a souvisejících zařízení:

  • umístění objektu acetylenové stanice – minimální vzdálenosti od podzemních prostor (ČSN 07 8304 „Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla“);
  • způsob získání potřebného osvědčení/oprávnění k izolování plynového potrubí uloženého v zemi;
  • potřeba uzavírání věcných břemen při rekonstrukci VTL plynovodu, který je polohově i výškově ve stejné trase;
  • rozsah a způsob ověření technického stavu OPZ podle TPG 800 03;
  • možnost použití pozinkovaných litinových svěrných spojek pro rozvod plynu;
  • návrh technického řešení vedení domovního plynovodu od HUP, umístěného na hranici pozemku v nice, v zemi pod nepodsklepeným objektem do části objektu, kde je umístěn plynový spotřebič.

Více informací podá pan Jiří Rubek, jiri.rubek@cgoa.cz.

Připomínkové řízení ke konečnému návrhu překladu ČSN EN ISO 16924

Bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu českého překladu ČSN EN ISO 16924 „Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel“. Ukončení připomínkového řízení se předpokládá do 7. 12. 2018. 

VZDĚLÁVÁNÍ

DOPORUČUJEME

12. 11. 2018
Kongresové centrum,
innogy Česká republika a. s.,
Limuzská 3135/12, Praha 10 – Strašnice

13. řádný (volební) sjezd ČPS

VÍCE ZDE
 

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

15. 11. 2018

Technické požadavky na výrobky, jejich uvádění na trh, posuzování shody a označení CE pro obor plynových zařízení, v souvislosti s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb.

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
26. 11. 2018

CNG, LNG, vodík využití v dopravě a plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
6. 12. 2018

27. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2018 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter