NEWSLETTER

3/2018
období 15.–21. října 2018
ČPS

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

do rukou se vám dostává již třetí vydání newsletteru Českého plynárenského svazu. Jsme tu pro vás a jsme rádi, že vy jste s námi. Toto číslo je doslova nabité novinkami ze světa energetiky. Ať už se jedná o výstupy Madridského fóra nebo zajímavé dokumenty, které připravil Eurogas. Na pořadu týdne je i probíhající facebooková kampaň ČPS na podporu zemního plynu a v neposlední řadě nechybí ani ohlédnutí za předáváním Cen a čestných uznání Vladimíra Lista v rámci Světového dne technické normalizace. Ať vás čtení zaujme a baví!

Předávání Cen a čestných uznání Vladimíra Lista

Aktuality

19. 10. 2018

31. zasedání Madridského fóra

Ve dnech 16.–17. 10. 2018 se uskutečnilo 31. zasedání Madridského fóra (MF). Toto zasedání bylo oproti zasedáním v minulosti historicky prvním, které se zabývalo problematikou dekarbonizace energetiky a přechodem energetiky, jak ji známe dnes, na nízkoemisní energetiku. Zasedání se proto neúčastnili jen zástupci „plynárenského sektoru“, ale také zástupci elektroenergetiky a teplárenství. Více zde

19. 10. 2018

Polsko postupně naplňuje svoji strategii diverzifikace dodávek zemního plynu

Polská státní energetická společnost PGNiG podepsala dvacetiletou smlouvu na nákup zkapalněného zemního plynu ze Spojených států a dohodla se i na koupi podílu v norském plynovém poli Tommeliten Alpha. Více zde

18. 10. 2018

Evropský energetický a dopravní průmysl vyzývá k zavedení faktoru korekce uhlíku

Odvětví energetiky a dopravy vyzývá k zavedení faktoru korekce uhlíku (CCF – Carbon Correction Factor) při hlasování Evropského parlamentu o emisních normách CO2 pro nová vozidla a lehká užitková vozidla. Více zde

17. 10. 2018

Rozhovor s předsedou představenstva Pražské plynárenské, Pavlem Janečkem

Městská společnost Pražská plynárenská hodlá letos investovat do infrastruktury 800 milionů korun. Chystá se ovšem i na nákup firem z různých oborů. "Chceme získat jednu teplárnu, kterou plánujeme konvertovat na plyn," říká předseda představenstva Pavel Janeček. Více zde

17. 10. 2018

Kampaň ČPS na podporu zemního plynu i na facebooku

V září 2018 odstartovala dlouhodobá kampaň, jež má upozornit na pozitivní a ekologické aspekty využívání zemního plynu. Především cílí na vytápění domácností a využití CNG v dopravě. Jedním z pilířů komunikační kampaně je i facebook, konkrétně jeho profil TOPROMNE s propojením na www.zemniplyn.cz. Za září dosáhl počet zasažených lidí přes facebook hodnoty 209 656 a zaznamenáno bylo 3 298 prokliků na web.

17. 10. 2018

XII. Celostátní setkání specialistů v plynárenství

V pořadí již XII. Celostátní setkání specialistů v plynárenství pořádané ČPS se uskutečnilo ve dnech 16.–17. 10. 2018 v hotelu Santon v Brně. Konference byla určena nejen pro revizní techniky PZ, montážní pracovníky a projektanty, ale také pro pracovníky plynárenských společností, státní a veřejné správy a dalších institucí. Součástí setkání byla doprovodná výstava a prezentace firem.

16. 10. 2018

Asie bude hnát růst poptávky po LNG, v Evropě se LNG utká s bateriemi a obnovitelnými zdroji

Asie bude podle nového reportu Bloomberg New Energy Finance (BNEF) v následujících 12 letech hrát dominantní roli v růstu globální poptávky po zkapalněném zemním plynu (LNG). Dlouhodobý růst poptávky po LNG v Evropě bude přibrzděn rozvojem obnovitelných zdrojů energie a bateriových úložišť. Více zde

15. 10. 2018

Vodík míří do Ostravy, kraj chce plničku autobusů na Hranečníku

Moravskoslezský kraj se jako první hlásil k vodíkovému pohonu na železnici, nyní jej chce ale nejprve vyzkoušet na autobusech. Ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava (DPO) a ČSAD Havířov plánuje výstavbu plnicí stanice vodíku na terminálu Hranečník. Více zde

Legislativa

Novela zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku v meziresortním připomínkovém řízení. Úprava oceňování práva služebnosti a věcných břemen. Více zde

Zpráva o životním prostředí České republiky 2017 v připomínkovém řízení. Zpráva o aktuálním stavu ovzduší, energetiky a průmyslu, dopravy (mimo jiné) ve vazbě na životní prostředí. Více zde

EUROGAS zveřejnil předběžné stanovisko k dlouhodobé strategii EU týkající se snižování emisí skleníkových plynů
Ke strategii EK proběhl na přelomu září a října veřejný konzultační proces, v jehož rámci uplatnil ČPS stanovisko. Vyjádřil přesvědčení, že plyn a plynárenská infrastruktura můžou přispět k dosažení klimaticko-energetických cílů, k plnění cílů v oblasti energetické účinnosti a umožnit další zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu, a to nákladově efektivním způsobem. Sdělení EK ke strategii by mělo být zveřejněno 28. 11.

Stanovisko ČPS | Stanovisko EUROGAS

Diskusní materiál EUROGAS k tzv. plynárenskému balíčku připravovanému Evropskou komisí
Návrh tzv. plynárenského balíčku připravovaného EK by se měl mít 3 základní pilíře -  další integrace (nejen) plynárenského sektoru na úrovni EU, začlenění plynu z OZE a dekarbonizovaného plyn a regulaci trhu s plynem, vč. spolupráce odvětví elektroenergetiky a plynárenství. Více zde

Technická normalizace

Svářeči a vyšší svářecí personál pro oblast plynovodů z PE

Technická sekce ČPS zorganizovala jednání k problematice uznávání kvalifikací svářečského perso­nálu, tj. svářečů a vyššího svářecího personálu pro potrubí a tvarovky z PE, kterého se zúčastnili zástupci distribučních společností innogy, PPD a E.ON a zástupci certifikačních orgánů pro oblast svařování PE spol. CWS ANB a ČSSP. Výstupy z jednání budou zapracovány do druhého konečného návrhu Změny 2 TPG 702 01 „Plynovody a přípojky z polyetylenu“.

Připomínkové řízení k 1. návrhu českého překladu ČSN EN ISO 16923 

Dne 12. 10. 2018 bylo zahájeno připomínkového řízení k 1. návrhu českého překladu ČSN EN ISO 16923 „Plnicí stanice na zemní plyn – CNG stanice pro plnění vozidel“. Ukončení připomínkového řízení se předpokládá do 31. 10. 2018.

Udělení Ceny a Čestného uznání Vladimíra Lista 2018 Ing. Václavovi Chrzovi, CSc.

Dne 16. 10. 2018 se zástupci ČPS, Ing. Petr Štefl, Ing. Jan Ruml a Ing. Lucia Vojtila zúčastnili v rámci Světového dne technické normalizace předání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista 2018 vybraným osobnostem, kteří svou prací a svým působením přispěli k rozvoji a popularizaci technické normalizace. Tuto tradici převzala Česká agentura pro standardizaci (ČAS) od svého zřizovatele Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Jednou z oceněných osobností byl pan Ing. Václav Chrz CSc., který obdržel na základě nominace ČPS, čestné uznání za dlouhodobý významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oblasti plynárenství, zejména LNG. Více zde. 

VZDĚLÁVÁNÍ

DOPORUČUJEME

5.-6. 11. 2018
Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 - Vysočany

Podzimní plynárenská konference

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
12. 11. 2018
Kongresové centrum,
innogy Česká republika a. s.,
Limuzská 3135/12, Praha 10 – Strašnice

13. řádný (volební) sjezd ČPS

VÍCE ZDE
 

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

24. 10. 2018

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu se zaměřením na PE 100 RC

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
8. 11. 2018

Bezpečný provoz plynových kotelen

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2018 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.

Facebook LinkedIn Twitter