NEWSLETTER

2/2018
období 8.–14. října 2018
ČPS

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte nám představit Vám v kostce druhé vydání newsletteru Českého plynárenského svazu. Ten přináší kromě novinek z oblasti legislativy také aktuální výstup ze zasedání Expertního týmu pro energetiku a klimatickou změnu Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Prostřednictvím našeho newsletteru se rovněž můžete přímo seznámit se schváleným Plánem tvorby normativních dokumentů (TPG, TDG, TIN) na r. 2019. Vše je doplněno o aktuality ze světa plynárenstvi. Připomínáme, že již nyní máte možnost přihlásit se na 25. ročník tradiční Podzimní plynárenské konference. Neváhejte, těšíme se na Vás!

Aktuality

12. 10. 2018

Palivové identifikační štítky

12. října 2018 vstupuje v platnost sjednocené celoevropské značení paliv prostřednictvím palivových štítků umístěných na výdejních stojanech veřejných čerpacích a plnicích stanic PHM a to v souladu s normou ČSN EN 16942 Paliva – Identifikace kompatibility – Grafické vyjádření informací pro spotřebitele. Více zde

11. 10. 2018

Ukrajina nabízí možnost využití podzemních zasobníků plynu českým subjektům

MPO požádalo ČPS o rozšíření informace o možnosti využití podzemních zasobníků plynu na Ukrajině českými subjekty. Oficialní dopis Ing. Zaplatílka k dispozici zde.

11. 10. 2018

Do Anglie se vrací těžba plynu frakováním, země chce omezit svou závislost na dovozu

Společnost Cuadrilla Resources začne v severozápadní Anglii v nadcházejícím týdnu po sedmi letech s přípravami k těžbě zemního plynu hydraulickým štěpením, známým také jako frakování. Britská vláda, která chce snížit závislost na importu zemního plynu, jež překročila hranici 50 %. Více zde

9. 10. 2018

Výstup ze zasedání Expertního týmu pro energetiku a klimatickou změnu SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy České republiky na jednání Expertního týmu pro energetiku a klimatickou změnu dne 9. 10. 2018 přijal Programové prohlášení „Priority a požadavky v oblasti energetiky 11/2018 – 11/2019“. Do materiálu se podařilo prosadit některé připomínky ČPS.

9. 10. 2018

Společnost Shell schválila investici do nového exportního LNG terminálu v Kanadě

Britsko-nizozemská společnost Shell schválila investici do nového exportního LNG terminálu v Kanadě. Celková investice činí 12 miliard dolarů. Cílem je výroba extrémně ochlazeného zkapalněného zemního plynu a jeho následná efektivnější přeprava z Kanady do Číny a dalších asijských zemí. Více zde

9. 10. 2018

Německo považuje Nord Stream 2 kvůli očekávané rostoucí spotřebě plynu jako užitečný

Německá vláda považuje nadále kontroverzní plynovod Nord Stream 2 za užitečný projekt, uvedla v Berlíně její mluvčí Martina Fietzová. Zopakovala, že kancléřka Angela Merkelová (CDU) chce zároveň vyjasnit roli Ukrajiny jako tranzitní země. Právě Ukrajina je jednou z tradičních tranzitních zemí, které má Nord Stream 2 obejít. Více zde

9. 10. 2018

Prezentace Zvláštní zprávy IPCC ke globálnímu oteplení

V pondělí 8. října se v Informačním centru OSN v Praze konala prezentace Zvláštní zprávy IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5 °C, která představila závěry této zprávy vydané Mezivládním panelem pro změny klimatu (IPCC), která byla publikována stejný den těsně po půlnoci středoevropského času. Studie po vyhodnocení řady modelů především konstatuje, že při současném nastavení politik nelze udržet globální zvýšení teploty pod 1,5 °C, jak vyžaduje Pařížská dohoda. Více zde

27. 09. 2018

Škoda se pohonu na CNG nevzdá. Bomby poputují i do Fabie či Karoqu!

Příští generace Škody Fabia bude poprvé k dispozici s pohonem na CNG. Stejně jako Karoq. Plánovaná elektrifikace modelové řady tak tento pohon neohrozí. Více zde

26. 09. 2018

Moravské naftové doly se staly již 3. největším novým dodavatelem plynu

Stále větší množství zákazníků si za svého dodavatele energií volí MND – Moravské naftové doly. Již druhým rokem se dle statistik OTE MND objevuje na prvním místě v přírůstku nových zákazníků odebírajících plyn. Více zde

Legislativa

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních) byl dne 3. 10. 2018 předložen do meziresortního připomínkového řízení. Více zde

Novela energetického zákona – podle informací MPO by se pravděpodobně poslední jednání PS pro novelu EZ při MPO mělo uskutečnit 12. 10. 2018, do meziresortního připomínkového řízení by měl být návrh předložen počátkem listopadu, na jednání vlády 17. 12. 2018.

Na ERÚ proběhlo dne 3. 10. 2018 úvodní jednání k nastavení parametru nákladů pro V. regulační období. Jednání se účastnili regulované subjekty v elektroenergetice a v plynárenství.

Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility – byly zahájeny práce na aktualizaci materiálu schváleného vládou usnesením č. 941 z 20. 11. 2015 (původní termín předložení aktualizace byl 30. 6. 2018). Dne 13. až 14. 9. 2018 se k aktualizaci uskutečnilo výjezdní zasedání za účasti zástupců ČPS.

35% snížení uhlíkových emisí do roku 2030 pro osobní auta je kompromisní výsledek jednání Rady ministrů životního prostředí. Evropský parlament původní cíl 30% (Druhý balíček mobility z listopadu 2017) minulý týden navýšil a rád by prosadil snižování emisí CO2 až o 40 % v období 2020 až 2030. Hodnoty emisí odpovídají zavedené nové metodice měření WLTP. Tohoto ambiciózního cíle se ale obávají zástupci automobilového průmyslu. Konečnou hodnotu snížení emisí CO2 ukáže až jednání Evropského parlamentu se zástupci vlád jednotlivých členských zemí. Více zde

Technická normalizace

Jednání zástupců CWS ANB a ČPS

Zástupci ČPS, pan Jiří Rubek a Ing. Lucia Vojtila, navštívili na říjnovém Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mj. stánek spol. CWS ANB a při této příležitosti zhodnotili spolupráci obou organizací v oblasti svařování kovů a PE. Především  byla diskutována  oblast svařování PE, kde došlo k významnému posunu a to v oblasti uznávání evropských kvalifikací svářecího personálu.

Plán tvorby normativních dokumentů na rok 2019 byl schválen

Dne 10. 10. 2018 se konalo jednání Technické koordinační komise ČPS (TKK). Na tomto jednání členové TKK vzali na vědomí stav plnění Plánu tvorby normativních dokumentů na letošní rok a schválili Plán tvorby normativních dokumentů (TPG, TDG, TIN) na rok 2019. 

VZDĚLÁVÁNÍ

DOPORUČUJEME

5.-6. 11. 2018
Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 - Vysočany

Podzimní plynárenská konference

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
12. 11. 2018
Kongresové centrum,
innogy Česká republika a. s.,
Limuzská 3135/12, Praha 10 – Strašnice

13. řádný (volební) sjezd ČPS

VÍCE ZDE
 

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

16.-17. 10. 2018

XII. Celostátní setkání specialistů v plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 
24. 10. 2018

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu se zaměřením na PE 100 RC

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
8. 11. 2018

Bezpečný provoz plynových kotelen

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2018 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.