NEWSLETTER

1/2018
období 1.–7. října 2018

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou se Vám dostává první vydání Newsletteru Českého plynárenského svazu. Jeho cílem je pravidelně Vás informovat o aktivitách ČPS, novinkách ze světa energetiky, které by Vám neměly uniknout a seznámit Vás s klíčovými chystanými nebo vydávanými legislativními návrhy, regulací a technickými pravidly s dopadem na plynárenství. Díky newsletteru Vám rovněž neunikne žádná z námi pořádaných vzdělávacích akcí! Přejeme Vám příjemné čtení a uvítáme Vaši zpětnou vazbu.

Aktuality

1. 10. 2018

Lenka Kovačovská se stala výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu

Novou výkonnou ředitelkou ČPS se od 1. října 2018 stala Lenka Kovačovská, bývalá náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, která nahradila ve funkci Jana Rumla.
„Plynárenský sektor stojí před mnoha výzvami, které jsou spojeny s transformací celé energetiky. V této souvislosti je potřebné zintenzivnit podporu všech členů, a to jak vydáváním odborných stanovisek, aktivní přípravou technických předpisů či širšími vzdělávacími aktivitami", uvedla mimo jiné Lenka Kovačovská ve svém sdělení. Tisková zpráva zde

4. 10. 2018

Zemřel Jaroslav Petroš, legenda českého plynárenství

Ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích se dne 4. října uskutečnilo poslední rozloučení s Ing. Jaroslavem Petrošem, který náhle zesnul koncem září v zahraničí. Na smutečním obřadu na jeho profesní i lidskou stránku zavzpomínal ve svém projevu Ing. Jan Nehoda. Více zde

27. 09. 2018

Plynárenství je perspektivní obor pro studenty i zkušené odborníky

V dnešní době rezonují v energetice pojmy jako obnovitelné zdroje, elektromobilita, chytrá energetická řešení. Jak si v tomto světle stojí zemní plyn jako tradiční zdroj energie? A jak se to projevuje v zájmu uchazečů o práci v době, kde je na trhu nedostatek technických profesí? Na to jsme se zeptali Pavla Káčera, jednatele společnosti GridServices, která má v innogy na starosti provoz plynárenských sítí a spolehlivé dodávky zemního plynu. Více zde

26. 09. 2018

Katar hodlá exportovat LNG do Německa

Katar plánuje v příštích pěti letech investovat v Německu deset miliard eur (257 miliard korun), včetně možné výstavby terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG). Na dvoustranné investiční konferenci v Berlíně to oznámil katarský emír Tamim bin Hamad Sání. Více zde

25. 09. 2018

Zájem o plynové kondenzační kotle se zdvojnásobil

Dosavadní průběh druhé vlny programu kotlíkových dotací jasně dokládá, že mezi obyvateli České republiky výrazně roste zájem o plynové kondenzační kotle. Vyplývá to z aktuální statistiky ministerstva životního prostředí (MŽP), která potvrzuje jarní průzkum realizovaný Českým plynárenským svazem (ČPS) mezi jednotlivými kraji. Více zde

Legislativa

Novela energetického zákona a novela zákona o podporovaných zdrojích

Senátní návrh novely energetického zákona (týká se přeložek) byl schválen Senátem 19. 7. 2018.

LV ČPS se zabýval v rámci přípravy novely energetického zákona zejména problematikou solidarity (nařízení EU 2017/1938) a využíváním PZP pro potřeby provozovatele přepravní soustavy. V oblasti přípravy novely zákona o podporovaných zdrojích LV ČPS usiluje o zavedení podpory výroby biometanu. Pracovní skupina MPO, která připravuje novelu zákona o podporovaných zdrojích, se také zabývá formulací klimaticko-energetického plánu pro oblast užití OZE.

Konzultační dokument podle čl. 26 nařízení EU 2017/460 – veřejná konzultace

ERU o metodice tvorby tarifních položek pro používání přepravní soustavy ČR. V případě aplikace navržených změn bude mít tento dokument vliv obecně na celou plynárenskou soustavu a trh s plynem v ČR zřejmě v pátém regulačním období. Více zde

Vyhláška ERU o pravidlech trhu s plynem (novela vyhlášky č. 349/2015 Sb.) – vypořádání připomínek

LV ČPS v průběhu projednávání návrh připomínkoval a jeho připomínky byly do finální verze zahrnuty. Více zde

Budoucí politika v oblasti klimatu a energetiky – strategie pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů v EU

LV ČPS zpracoval stanovisko, které bylo zasláno HK ČR. Více zde

Řád provozovatele přepravní soustavy

Veřejná konzultace ERÚ. Více zde

Technická normalizace

Vydaná technická pravidla G

S platností od 1. 10. 2018 byla vydána tato technická pravidla:

  • TPG 800 03 „Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení“ (revize),
  • Změna 1 TPG 902 04 „Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot“,
  • Změna 1 TPG 922 01 „Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení“.

Uvedená technická pravidla jsou pro abonenty k dispozici na www.cgoa.cz, v tištěné podobě je možno je zakoupit přes  e-shop  www.eshopcps.cz nebo osobně v sídle ČPS.

Zavedení EN a ISO norem do soustavy ČSN

V říjnu 2018 byly do soustavy ČSN zavedeny tyto normy:

  • ČSN EN ISO 16923 „Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel“,
  • ČSN EN ISO 16924 „Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel“.

Uvedené normy jsou platné od 1. 11. 2018.  Do soustavy ČSN byly zavedeny vyhlášením (v angličtině). V současné době probíhá v CTN ČPS jejich překlad do českého jazyka. V českém jazyce budou tyto normy vydány v průběhu 1. Q. 2019. 

VZDĚLÁVÁNÍ

DOPORUČUJEME

5.-6. 11. 2018
Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 - Vysočany

Podzimní plynárenská konference

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
12. 11. 2018
Kongresové centrum,
innogy Česká republika a. s.,
Limuzská 3135/12, Praha 10 – Strašnice

13. řádný (volební) sjezd ČPS

VÍCE ZDE
 

KALENDÁŘ AKCÍ ČPS

11. 10. 2018

Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství – Primus Line

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 
16.-17. 10. 2018

XII. Celostátní setkání specialistů v plynárenství

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA SLUŽEB
 
24. 10. 2018

Projektování a výstavba plynovodů místních sítí z polyetylenu se zaměřením na PE 100 RC

POZVÁNKA PŘIHLÁŠKA
 

KONTAKT

Český plynárenský svaz

U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
tel.: 222 518 811
e-mail: cpsvaz@cgoa.cz
web: www.cgoa.cz
ID datové schránky: aef3es5

2018 © Český plynárenský svaz. Všechna práva vyhrazena.