O časopisu

První číslo časopisu vyšlo 15. května 1921 pod názvem "Plyn a voda" a bylo v podtitulu označeno jako odborný časopis pro plynárenství, vodárenství a obecní podniky. Časopis vychází od té doby – byť pod měnícím se názvem – dodnes a patří k nejstarším nepřetržitě vycházejícím plynárenským časopisům na světě.

Od 1. ledna 1994 převzal vydávání časopisu jeho současný vydavatel Český plynárenský svaz (IČO 00409928), který se po svém založení v roce 1990 přihlásil k nástupnictví po Plynárenském, vodárenském a zdravotně technickém sdružení československém.

Časopis PLYN vychází od 1. 1. 2019 nově jako čtvrtletník, 4krát ročně. Časopis je vydáván ve formátu A4 a je plnobarevný.

Časopis je registrován jako periodikum Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E 2861 a je registrován pod mezinárodním standardním číslem jako periodikum ISSN 0032-1761 v systému ISSN ((International Standard Serial Number).

Zaměření časopisu

Časopis PLYN publikuje odborné články týkající se obchodní, legislativní, ekonomické, marketinkové a personální problematiky plynárenství, plynárenské techniky a technologie a oborů s plynárenstvím souvisejících a články o technologiích v plynárenství používaných (například IT), dále aktuální články a zprávy o důležitých událostech v plynárenství českém i světovém.


Inzerce v časopisu PLYN

V časopise Plyn je publikována především inzerce mající přímý nebo nepřímý vztah k plynárenství a příbuzným oborům a servisním službám. Jsou přijímány i články charakteru public relation propagující nové technologie, novou techniku a služby.

Inzerci přijímá redakce časopisu Plyn, která také podá bližší informace o ceně inzerce a o slevách pro kolektivní členy i za opakování inzerce.


Kontakt na redakci

Český plynárenský svaz – redakce Plynu
U Plynárny 223/42
140 21 Praha 4 – Michle
Tel.: 241 049 722
E-mail: redakce@cgoa.cz


Předplatné

Kolektivní a individuální členové Českého plynárenského svazu dostávají časopis Plyn automaticky z titulu svého členství v ČPS. Případné problémy v distribuci časopisu vyřizuje redakce časopisu.
(Tel.: 241 049 722; redakce@cgoa.cz)

Ostatní zájemci o časopis si jej mohou objednat přes Digital ICT, s.r.o., P.O.Box 72, 225 72 Praha 025, na www.predplatne.cz. Cena jednoho čísla je 135 Kč a celoroční předplatné činí 540 Kč.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací