1/2020

Strategická role plynů


Koupit na e-shopu ČPS


INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Zelená dohoda pro Evropu – cesta ke klimaticky neutrální Evropě
 • Rozvoj g-mobility (nejen) v ČR v kontextu aktuálních výzev v sektoru dopravy
 • Role zemního plynu a budoucnost plynárenství – příležitosti, výzvy
 • Plynová kogenerace je ideálním doplňkem obnovitelných zdrojů
 • Obnovitelné plyny ve strategiích
 • Zájem o CNG a LNG v dopravě v ČR trvá
 • Projekt „SecureGas“ zaměřený na zabezpečení evropské plynárenské infrastruktury
 • Aktivity NGVA Europe
 • Stručně…
 • Časopisecká hlídka
 • Jezdíme na CNG – Nové plnicí stanice

Z ČINNOSTI ČPS

 • Tvorba pravidel praxe v r. 2019
 • Tisková zpráva ČPS
 • Členská základna ČPS
 • Rada blahopřeje
 • Vzpomínka na Ing. Miloše Kebrdleho

ODBORNÉ ČLÁNKY


Plynovod Nord Stream 2 – spolehlivé dodávky pro Evropu

Károly Banai

Souhrn: Plynovod Nord Stream 2 v délce 1 230 km bude přepravovat zemní plyn přes Baltské moře, aby přispěl k pokrytí potřeb spotřebitelů v Evropské unii. Pomůže při řešení nedostatku plynu způsobeného klesající těžbou v EU a přispěje ke konkurenceschopnému vnitřnímu trhu EU s energiemi. Nord Stream 2 představuje významnou investiční akci na komerční bázi, která se dotýká celé řady složitých otázek, jako je např. energetická bezpečnost, ochrana životního prostředí, mezinárodní vztahy a tržní dynamika.

Klíčová slova: Nord Stream 2, dodávky plynu, energetická bezpečnost

LNG jako stabilizační prvek evropského plynárenství

Michal Kocůrek

Souhrn: O budoucnosti zemního plynu v evropské energetice se bude rozhodovat v následujících měsících. Prvním poslem nových podmínek, které budou formovat podobu evropského plynárenství bude v dubnu roku 2020 zasedání Madridského fóra. Zde by již měly být jasněji komunikovány kontury očekávaného plynárenské balíčku. Předpokládá se, že zejména zaměření na produkci, obchodování a vtláčení obnovitelných plynů bude tvořit hlavní část nové legislativy. Pokud by tedy v roce 2020 měla dominovat agenda spojená s obnovitelnými plyny, v roce 2019 se hlavní pozornost zaměřovala na LNG a téměř dvojnásobný nárůst dodávek do zemí EU. Problematika dodávek LNG by však v evropském plynárenském diskurzu neměla chybět ani po roce 2020.
I přes nepochybně sílící budoucí roli obnovitelných plynů v evropském plynárenství může LNG sehrát klíčovou roli pro udržení, resp. zvýšení atraktivity zemního plynu v rámci evropského energetického mixu. Na přínos dodávek zkapalněného zemního plynu pro energetickou bezpečnost zemí EU lze nahlížet ze tří různých perspektiv – ze strategického, ekonomického a politicko-marketingového úhlu pohledu. Ze všech tří perspektiv se nicméně LNG jeví jako důležitý nástroj naplňování cílů Energetické unie ve smyslu zajištění diverzifikovaných dodávek plynu, které umožňují lepší integraci trhů se zemním plynem a zároveň nejnižší možné ceny plynu na jednotlivých evropských trzích.

Klíčová slova: dodávky LNG, stabilizace trhu, ekonomická atraktivita, LNG terminály

Role vodíkových technologií v transformaci energetiky

Jan Kulas, Lukáš Polák

Souhrn: V současné době se začíná společnost stále intenzivněji setkávat s realitou změny klimatu. Potřeba revidovat současný stav získávání energie byla odsouhlasena Pařížskou dohodou v roce 2015 a nevyhnutelně dopadá na většinu segmentů průmyslu i na individuální nároky obyvatel. Dosažení cílů Pařížské dohody představuje jednu z nejtěžších energetických transformací v historii lidstva. Dekarbonizaci jednotlivých sektorů je nutné řešit komplexně – zvyšováním energetické účinnosti, rozvojem obnovitelných zdrojů a jejich vzájemným propojením. Společným jmenovatelem jednotlivých kroků, vedoucích k dekarbonizaci, je univerzální nosič energie – vodík. Nachází uplatnění ve všech emisně intenzivních sektorech: v energetice, dopravě a průmyslu. Propojení sektorů výroby, spotřeby a akumulace energie (tzv. „Sector coupling“) umožní dosažení vytyčeného cíle – udržení globální teploty v únosných mezích v porovnání s před-industriální úrovní.

Klíčová slova: dekarbonizace, vodík, power-to-gas, energetická infrastruktura

Mikrobiální stimulace těžby zemního plynu

Petr Buryan, Kateřina Demnerová, František Kaštánek

Souhrn: Článek shrnuje získané laboratorní poznatky o možné mikrobiální stimulaci tvorby zemního plynu a surové ropy v reálných podmínkách ČR, resp. Moravské naftové doly (MND) a.s. Hodonín. Dalším z praktického provozního hlediska významným výsledkem je zjištění možnosti použití melasy jako externího substrátu pro metabolické pochody mikroorganismů, při kterých je produkován plyn a další látky podporující těžbu plynu a surové ropy.

Klíčová slova: mikrobiální stimulace, zemní plyn, těžba

ROZHOVOR


Lenka Kovačovská – výkonná ředitelka ČPS

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací