Aktuální číslo – 5/2018

INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • 27. Světová plynárenská konference 2018 ve Washingtonu
 • Pracovní program IGU pro trienium 2018–2021
 • Činnost výboru pro průzkum a těžbu v trieniu 2015–2018
 • Činnost výboru pro podzemní uskladňování v trieniu 2015–2018
 • Činnost výboru pro přepravu plynu v trieniu 2015–2018
 • Činnost výboru pro distribuci plynu v trieniu 2015–2018
 • Činnost výboru pro využití plynu v trieniu 2015–2018
 • LNG pomůže zdraví lidí i klimatu, tvrdí předseda Gas LNG Europe, divize GIE
 • Stručně…
 • Časopisecká hlídka
 • Jezdíme na CNG – Nové plnicí stanice

Z ČINNOSTI ČPS

 • Topte zdravě, ať se lépe dýchá nám i našim dětem
 • Zemřel Ing. Jaroslav Petroš
 • Nové předpisy ČPS
 • Rada blahopřeje

ODBORNÉ ČLÁNKY


Analýza mechanických vlastnosti materiálov plynovodov

Vladimír Chmelko, Matúš Margetin

Souhrn: Mechanické vlastnosti potrubí sa sledujú prakticky len v štádiu projektovania. Vo väčšine prípadov sú preberané z atestov. V článku sú zosumarizované a porovnané statické ťahové skúšky materiálov celkovo dvanástich rôznych potrubí. Časť z týchto materiálov bola podrobená aj dynamickej rázovej skúške a cyklickým únavovým skúškam. Výsledky skúšok sú porovnávané najmä v dvoch skupinách – materiály tranzitnej sústavy a materiály distribučnej sústavy. Dôležité zistenia a závery sa týkajú najmä stálosti deformačných a dynamických (lomových) vlastností materiálov po dobe prevádzky viac ako 30 rokov.

Alternativní pohony a infrastruktura

Miroslav Hladík

Souhrn: Příspěvek se zabývá aktuální otázkou dneška pokrývající rozvoj alternativních pohonů a paliv včetně potřebné infrastruktury, a to jak z čistě technického, tak i ekonomického pohledu. V analyzované problematice se prolínají aspekty současného vývoje a trendů v odvětví dopravy a energetiky, ale i technologického rozvoje a stavu příslušných technologií. Předmětem diskuse se tak stávají technologie klasických motorů v porovnání s nastupujícími elektrickými pohony, pohony na CNG/LNG, vodík a případně další dostupné alternativy. Záměrem autora je odpovědět na otázku, která z příslušných technologií a za jakých předpokladů může mít ambici stát se pohonem zítřka a proč.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací