Aktuální číslo – 3/2019

Koupit na e-shopu ČPS


INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Budoucnost power-to-gas v ČR: cesta biologické metanizace
 • První biometan bude proudit do VTL v Rapotíně
 • Výpočty plynárenských soustav s uvažováním alternativních paliv (biometan, vodík)
 • Využití energie stlačeného zemního plynu v distribuční soustavě provozované společností GasNet, s.r.o.
 • VTL plynovod z plastu?
 • Tepelný přivaděč Temelín – České Budějovice a uplatnění svařovacích automatů
 • Systémy odtahu spalin pro plynové kondenzační spotřebiče
 • Auta na plyn by mohla pohánět cirkulární ekonomiku v evropské dopravě
 • Stručně…
 • Časopisecká hlídka
 • Jezdíme na CNG – Nové plnicí stanice

Z ČINNOSTI ČPS

 • Den otevřených dveří v rámci oslav 100 let ČPS
 • Tisková konference „Na plný plyn“
 • Podpora plynárenského vzdělávání
 • Rada blahopřeje

ODBORNÉ ČLÁNKY


Sector coupling, elektřina a plyn: Za jakých okolností se P2G vyplatí ekonomicky?

Matěj Hrubý, Michal Macenauer

Souhrn: Sector couplingem je myšleno propojení energetických bilancí elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Využitelnými energetickými transformacemi je například přeměna elektřiny na plyn (Power to Gas – P2G) a přeměna elektřiny na teplo (Power to Heat – P2H), obojí z důvodu vybilancování elektroenergetické soustavy. V článku analyzujeme transformaci P2G a odpovídáme na otázku, zda a za jakých okolností může být tento transformační proces rentabilní.

Vyhodnocení negativních vlivů sítě venkovních elektrických vedení na soustavu VTL plynovodů PPD v aglomeraci hl. m. Prahy

Ing. Zbyněk Janda, Ph.D., Daniel Hlinomaz, Ing. Pavel Veleta

Souhrn: Ocelová izolovaná potrubí mohou býti vystavována při poruchových stavech VVN a ZVN nebezpečnému vzrůstu napětí a při jejich provozním stavu korozním vlivům. Tyto vlivy VVN a ZVN na plynárenský zařízení se v současné době ve fázi projektové přípravy stavby vedení či potrubí běžně výpočetně predikují dle platných norem. Existují však takové souběhy potrubí a vedení, u kterých výpočty negativních vlivů provedeny býti nemusely, jelikož byly uvedeny do provozu ještě před datem platnosti patřičných norem. S ohledem na zajištění bezpečnosti provozu a adekvátní doby životnosti plynárenských zařízení v inkriminovaných soubězích, byla provedena studie nebezpečných a korozních vlivů VVN, zadána spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., tj. provozovatelem plynárenských zařízení v aglomeraci hl. m. Prahy. Článek se zabývá způsobem zpracování předmětné studie, jejími závěry a technickými přínosy pro oblast katodické ochrany. Nelze však opominout i ekonomický přínos studie pro provozovatele plynárenských zařízení.

Aplikace expanzních strojů místo regulátorů v sítích zemního plynu v ČR

Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc., Ing. Pavel Schustr, CSc.

Souhrn: Při současném způsobu regulace tlaku zemního plynu v regulačních stanicích, jejichž počet v ČR dosahuje cca 6000, dochází k významnému maření energie. (Teoretický potenciál energie všech regulačních stanic v ČR je 640 GWh/rok). Využitím této energie prostřednictvím expanzních turbín by umožnilo přispět ke snížení emisí skleníkových plynů. Řešení využití těchto ztrát by pomohlo zařadit tento proces do programů podpory rozvoje nových obnovitelných zdrojů a „plynárenského balíčku“ Evropské komise.

Jak efektivně kontrolovat plynovody? Testujeme „air“ metody monitoringu plynovodů

Ing. Petr Pavlík, Ing. Libor Čagala

Souhrn: Pravidelná kontrola plynovodů, patří k základním činnostem pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti jejich provozu. Vlastník a jejich provozovatel, v tomto případě DSO, neustále zkvalitňuje činnosti spojené s monitoringem a účinnou predikcí aktivit, které mohou ohrozit provozuschopnost a bezpečnost distribuční soustavy. K jedné z klíčových oblastí, patří také předcházení mimořádným situacím, vznikajících narušením plynárenských zařízení tzv. „třetí stranou“ tj. stavební činností investorů, kteří nerespektují podmínky pro práci v ochranných a bezpečnostních pásmech plynovodů. V článku jsou představeny nástroje a technologické možnosti pro účinný a efektivní dohled nad provozovaným zařízením „ze vzduchu“, použitím technologií dálkového průzkumu Země.

LNG vynese nejen americké satelity

MgA. Tomáš Novotný

Souhrn: Vlastnosti zkapalněného zemního plynu spolu s rozvojem jeho výroby otevírají možnosti do dosud uzavřených odvětví. Jedním z nich jsou vesmírné raketové programy v Americe a Evropě. Článek porovnává klasická raketová paliva s LNG a informuje o pokrocích a plánech dvou programů.

ROZHOVOR


Petr Novotný – téma: využití bioodpadu

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací