Aktuální číslo – 3/2022


Koupit na e-shopu ČPS


INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Vodíkové aktivity NET4GAS – vize a cesty k realizaci H2 přepravy
 • Zpomalí Evropská komise novými pravidly rozvoj obnovitelného vodíku?
 • GasNet je připraven zvedat podíl biometanu i vodíku v síti
 • Konference PSIG 2022 v San Diegu
 • Vodík v malé a střední kogeneraci
 • Výzkum a vývoj vodíkových technologií na VŠCHT Praha
 • GASCONTROL sestavil technologii přimíchávání vodíku do zemního plynu
 • Slovenská SPPD začala písať vodíkový príbeh
 • Možnosti a spolehlivost PE plynovodů ve vodíkových časech – Elektrotvarovky FRIALEN® jsou připraveny pro přepravu vodíku
 • Vodíková strategie Ústeckého kraje
 • Příští zastávka vodíkové Ústí
 • Vítkovice uvedly do provozu 1. veřejnou vodíkovou stanici v ČR
 • Vodíkový vlak se představil veřejnosti v ČR
 • Cesta za vodíkovými polygony v Německu a Nizozemsku
 • Pohled do historie
 • Vzpomínka na Petra Fošenbauera
 • Časopisecká hlídka
 • Rada blahopřeje
 • Stručně…
 • Jezdíme na plyn

Z ČINNOSTI ČPS

 • Představení zastupující výkonné ředitelky ČPS
 • Letní plynárenská škola ukázala mladým zájemcům budoucnost oboru
 • Překážky vstupu P2G na trh
 • Tradiční formát Sympozia se vydařil

ODBORNÉ ČLÁNKY


Kapacitní výpočty plynárenských soustav s uvažováním vodíku

Martin Stýblo

Souhrn: Příspěvek přináší stručné shrnutí základních efektů ovlivňujících kapacitu plynovodů (přepravních, distribučních i nízkotlakých) při přimíchávání vodíku do tradičního zemního plynu, a konfrontuje tyto jednoduché úvahy s komplexními výpočty na případových studiích. Současně budou představeny související pokroky v rozvoji sw systému SIMONE. Článek volně navazuje na předchozí autorovy příspěvky a reaguje na intenzivní diskusi v odborné veřejnosti.

Klíčová slova: Vodík, zemní plyn, potrubní přeprava, distribuce plynu, modelování

Využití bateriového úložiště pro optimalizaci provozu elektrolyzéru

Michal Kocůrek

Souhrn: Rostoucí zastoupení obnovitelných zdrojů energie s sebou přináší potřebu vhodně reagovat na fluktuující produkci energie její akumulací. To platí i pro výrobu bezemisního vodíku, který má postupně nahrazovat např. zemní plyn. Mezi možnosti, jak snížit výrobní náklady zeleného vodíku patří optimalizace provozu elektrolyzéru pomocí vhodného poměru FVE a elektrolyzéru, případně pomocí doplnění v podobě denní akumulace (baterie). Akumulace elektrické energie vyráběné fotovoltaikou během špiček do baterií a její následné využití v nočních hodinách dokáže zvýšit celkové využití elektrolyzéru, ale za cenu dražší vstupní elektřiny. Vyšší výroba elektřiny z FVE pro vyšší využití jmenovitého výkonu elektrolyzéru zase vyžaduje dodatečné náklady na připojení a dodávku přebytkové elektřiny do distribuční soustavy.

Klíčová slova: Vodík, FVE, baterie, elektrolyzér, akumulace

Perspektiva vodíkové mobility v silniční dopravě

Jan Bezděkovský

Souhrn: Článek shrnuje aktuální stav vodíkové mobility v silniční dopravě v zemích EU i ČR, přičemž nabízí nejen srovnání s vývojem v oblasti bateriové elektromobility, ale popisuje i hlavní překážky, které v současnosti brání srovnatelnému rozvoji vodíkové mobility, jaký dnes zažívá bateriová elektromobilita. Samostatný prostor je věnován potenciálu vodíkové mobility v nákladní dopravě, neboť právě tento segment trhu byl v minulosti v souvislosti s vodíkem nejčastěji zmiňován. Nabízí přitom aktuální pohled několika odborných studií na dané téma a zmiňuje též aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti rozvoje infrastruktury pro alternativní paliva, který může zásadním způsobem rozhodnout o dalším směřování vodíkové mobility.

Klíčová slova: Vodíková mobilita, bateriová elektromobilita, nákladní doprava, regulace EU

ROZHOVOR


Petr Mervart – zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací