Aktuální číslo – 4/2023


Koupit na e-shopu ČPS


INFORMATIVNÍ ČLÁNKY

 • Snižování emisí skleníkových plynů
 • Jaké aktivity a s jakými výsledky vyvíjí EG.D pro snižování emisí metanu v plynárenství?
 • První v Česku: GasNet zahájil prodej bioLNG
 • GasNet připojil první čističku odpadních vod vyrábějící biometan
 • GreenFlow 1000 od myšlenky k ekologickému přečerpávání
 • Budoucnost plynových spotřebičů
 • Nejpoužívanější domovní regulátory tlaku plynu nyní vyrábí HUTIRA
 • Tuzemské plynárenství – současnost a budoucí výhled
 • Důvody zpracování nové ČSN 38 6405 168
 • Bonett posiluje své postavení na Slovensku, pro SPP vybudoval třetí velkokapacitní stanici LCNG
 • Pohled do historie
 • Nekrology

Z ČINNOSTI ČPS

 • Ohlédnutí za Podzimní plynárenskou konferencí 2023

ODBORNÉ ČLÁNKY


Plyn, elektřina a teplo na společné cestě do budoucnosti

Pavel Liedermann

Souhrn: Účelem článku je nástin možného vývoje sektoru plynárenství v období nejbližších desetiletí. Je snahou se podívat na celou problematiku v širších souvislostech. V celém energetickém sektoru dochází v posledních letech k zásadním přeměnám. Mnohdy jsou bez většího rozboru sdělovány zásadní závěry a pro scénáře dalšího vývoje jsou uplatňovány různé nezměnitelné předpoklady a faktory. Očekává se, že budou funkční trhy a že budou bez problémů platit všechny stávající nebo připravované právní normy. Realita celosvětového vývoje je ovšem jiná a ukazuje se, že je žádoucí pracovat s různými možnostmi, které byly dříve považovány i za krajně nepravděpodobné.

Klíčová slova: zemní plyn, vodík, biometan, náhrada uhlí, paroplynové elektrárny

Směs vodíku se zemním plynem jako palivo pro vysokoteplotní procesy

Lukáš Lasota

Souhrn: Vodík je v současné době vnímán jako nástroj k dekarbonizaci jinak obtížně dekarbonizovatelných vysokoteplotních procesů. Spalování vodíku z hlediska tepelné techniky s sebou přináší nové výzvy z hlediska výzkumu, vývoje a aplikace. Současný stav techniky a znalostí v dotčených oblastech hovoří o možnosti vtláčet vodík do plynárenských soustav a využívat ho ve směsi se zemním plynem k jeho dekarbonizaci. U vysokoteplotních procesů je nutné posoudit vliv vodíku v zemním plynu na spalovací proces z fyzikálních a ekonomických hledisek. Je nutné brát v potaz zcela odlišné spalovací vlastnosti nové směsi plynných paliv a vhodně navrhovat flexibilní spalovací systémy. Vzhledem k přibližně třetinové výhřevnosti vodíku oproti zemnímu plynu je nutné tepelný příkon kompenzovat vyšším množstvím paliva. Kyslíko-palivový režim spalování je pro vodík z hlediska účinnosti rovněž velmi atraktivní, jelikož vede ke značenému snížení jmenovité spotřeby paliva.

Klíčová slova: vodík, zemní plyn, kyslík, vysokoteplotní procesy, kyslíko-palivové spalování, dekarbonizace

Nebezpečí křehkého poškození ocelí v prostředí směsi zemního plynu a vodíku

Klára Kuchťáková, Darya Rudomilova, Václav Šefl, Tomáš Prošek

Souhrn: Výzkum vodíkového křehnutí ocelových materiálů je nedílnou součástí studie vodíkové připravenosti stávající plynárenské sítě na budoucí přimíchávání vodíku do zemního plynu v rámci přechodu na bezemisní energetiku. Fenomén vodíkového křehnutí je spojen se zhoršením mechanických vlastností ocelí v důsledku interakce materiálu s absorbovaným atomárním vodíkem. V závislosti na mikrostruktuře materiálu a vlastnostech prostředí může dojít k absorpci kritického množství vodíku, který v mezním případě způsobí selhání mechanicky namáhané ocelové komponenty křehkým lomem. Pro zajištění bezpečného provozu plynárenské sítě je proto třeba porozumět vlivu kontaktu směsi tlakového zemního plynu a vodíku na mechanické vlastnosti ocelí různých tříd. Následně je možné stanovit podmínky, za kterých lze vodík do stávajícího systému přidávat, případně určit, které části je třeba modernizovat. Článek má za cíl představit výzkum, který je realizován v Technoparku Kralupy VŠCHT Praha ve spolupráci s Gas Storage CZ, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a SVÚM a.s. Tento projekt má za cíl vytvořit na základě experimentálního výzkumu praktický nástroj pro hodnocení rizika vodíkového křehnutí ocelí v plynárenské síti.

Klíčová slova: Vodík, zemní plyn, vodíkové křehnutí, oceli

ROZHOVOR


Martin Václavek – předseda rady COGEN Czech

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10