AktualityNově vydaná technická pravidla

 • 1. 3. 2024
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 1. 3. 2024 vychází Změna1 TPG 700 02 „Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody“. Seznam TPG, viz zde.


Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 905 01

 • 12. 2. 2024
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 9. 2. 2024 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu II – revize TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“, viz zde.

Připomínkové řízení trvá do dne 29. 2. 2024.


Schválení Změny 1 TPG 700 02

 • 1. 2. 2024
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 26. 1. 2024 byla schválena Změna 1 TPG 700 02 „Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody“ Technickou schvalovací komisí. Tato změna bude vydána s platností od 1. 3. 2024.


Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 605 02

 • 18. 12. 2023
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 18. 12. 2023 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 605 02 „Regulační stanice, regulační zařízení“ viz zde.

Připomínkové řízení trvá do dne 31. 1. 2024.


Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 811 01

 • 27. 9. 2023
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 26. 9. 2023 předkládáme k veřejnému připomínkování konečný návrh revize TPG 811 01 „Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz“.

Žádáme Vás o zaslání stanoviska k tomuto návrhu nejpozději do 26. října 2023 na formuláři konečného vyjádřenízde


Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 923 01

 • 19. 9. 2023
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 18. 9. 2023 předkládáme k veřejnému připomínkování konečný návrh revize TPG 923 01 „Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení“.

Žádáme Vás o zaslání stanoviska k tomuto návrhu nejpozději do 19. října 2023 na formuláři konečného vyjádřenízde


Připomínkové řízení k návrhu Změny 1 TPG 700 02

 • 25. 8. 2023
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 25.8.2023 předkládáme k veřejnému připomínkování konečný návrh Změny 1 TPG 700 02 „Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody“.

Žádáme Vás o zaslání stanoviska k tomuto návrhu nejpozději do 25. září 2023 na formuláři konečného vyjádřenízde


Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 905 01

 • 23. 8. 2023
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 23.8.2023 předkládáme k veřejnému připomínkování konečný návrh revize TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“.

Práce probíhaly v dlouhém časovém období, ovšem změny zejména reagují na nařízení vlády č. 191/2022 a zákon č. 250/2021 Sb. – byly aktualizovány minimální lhůty provádění základních činností, byla definována a zavedena do všech částí "Inspekce" a proběhla aktualizace termínů týkajících se dokumentace aj. Změny se týkají zejména Částí I-VIII a XI. Část IX- Protikorozní ochrana prošla připomínkovacím řízením v minulých letech.

Žádáme Vás o zaslání stanoviska k tomuto návrhu nejpozději do 22. září 2023 na formuláři konečného vyjádření zde


Možnost sponzorovaného přístupu k technickým pravidlům v plynárenství

 • 1. 8. 2023
 • Praha
 • Technická sekce

Aktuálně platná technická pravidla v plynárenství, registrovaná dle § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění u Hospodářské komory ČR jsou od počátku července t.r.   na základě dohody Českého plynárenského svazu a Ministerstva průmyslu a obchodu formou sponzorovaného přístupu publikována na stránkách Českého plynárenského svazu, a to na základě registrace.

Adresa pro registraci je: https://www.cgoa.cz/registrace-sponzorovany-pristup/. Po vyplnění registračního formuláře obdrží žadatel potvrzovací mail a heslo k ověření platnosti e-mailové adresy. Pak se může přihlašovat i z hlavní stránky Českého plynárenského svazu: www.cgoa.cz nebo https://www.cgoa.cz/prihlaseni/.

Technická pravidla v plynárenství, která jsou zpřístupněna formou sponzorovaného přístupu jsou k dispozici pro čtení a jsou označena ochrannými prvky. Stahování souborů není povoleno. Pro plný přístup se stahováním a tiskem je k dispozici tzv. abonentní přístup od Českého plynárenského svazu.


Zasedání Technické koordinační komise ČPS

 • 12. 5. 2023
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 27. 4. 2023 se uskutečnilo pravidelné jarní zasedání Technické koordinační komise (TKK) ČPS. Členové TKK ČPS byli informováni předsedou Ing. Radkem Starým o závěrech ze zasedání Rady ČPS v listopadu 2022 a v dubnu 2023 a také o novém složení TKK, viz členové zde.

Byla diskutována aktualizace Plánu tvorby pravidel praxe na rok 2023, k níž Ing. Ivo Kršek přednesl několik požadavků na schválení, viz Plán 2023 zde.

Ředitel Technického odboru dále informoval o technické normalizaci pro rok 2023 a o projektech, v nichž se ČPS angažuje.

Další zasedání Technické koordinační komise ČPS proběhne na podzim 2023.


Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 927 06

 • 26. 4. 2023
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 2. 5. 2023 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 927 06 „Certifikace svářečského dozoru – Technologa svařování plastů “, viz zde. (proklik na záložku Připomínková řízení) Připomínkové řízení trvá do dne 2. 6. 2023.


Připomínkové řízení k návrhu revize TPG 927 04

 • 14. 3. 2023
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 14. 3. 2023 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 927 04 „Zkoušky svářečů plynových zařízení z polyetylenu“, viz zde. Připomínkové řízení trvá do dne 14. 4. 2023.


Kvalita plynu a ojedinělé případy vzniku nečistot na měděných instalacích odběrných plynových zařízení

 • 9. 3. 2023
 • Praha
 • Technická sekce

Plynárenské společnosti, které sdružuje Český plynárenský svaz (ČPS), v nedávném období zaznamenaly několik málo případů tvorby sulfidu měďnatého, který se objevil na měděných částech odběrných plynových zařízení (OPZ). Více zde.


Oprava tiskové chyby týkající se revize TPG 918 01

 • 10. 2. 2023
 • Praha
 • Technická sekce

Oznamujeme opravu tiskové chyby ke dni 10. 2. 2023 týkající se revize TPG 918 01 „Odorizace zemního plynu“. Oprava byla provedena v Příloze 2, část B, druhý odstavec, věta první. Byl korigován počet hodnotitelů (třemi -> dvěma) v rámci čichové zkoušky tak, aby odpovídal textu v odstavci 8.2.1 tohoto TPG, tj. požadavek dvoučlenné měřící skupiny, viz zde.


Nově vydaná technická pravidla

 • 1. 12. 2022
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 1. 12. 2022 vychází revize TPG 918 01 „Odorizace zemního plynu“ a zároveň se ruší TPG 918 02 „Konkrétním požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení“, která byla do této revize zapracována.
Seznam TPG, viz zde.


Nově vydaná technická pravidla

 • 1. 11. 2022
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 1. 11. 2022 vychází Změna 1 TPG 304 02 „Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla“.
Seznam TPG, viz zde.


Jednání Technické koordinační komise ČPS

 • 26. 10. 2022
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 26. 10. 2022 se uskutečnilo pravidelné jednání Technické koordinační komise ČPS. 
Na programu jednání byl zejména výhled prací v roce 2023 a schválení Plánu tvorby pravidel praxe pro příští rok. Členové Technické koordinační komise projednali pravidla praxe s ohledem na aktuální situaci a potřebu řešit směsi zemního plynu s vodíkem, resp. 100% vodík v síti, a usnesli se na aktualizacích relevantních pravidel praxe (TPG). Více zde

Dále byl schválen plán překladů evropských norem v r. 2023.


Hlasování Technické koordinační komise per rollam

 • 22. 9. 2022
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 22. 9. 2022 bylo per rollam hlasováno a schváleno Technickou koordinační komisí ČPS:
Vyjmout TPG 927 05 „Kurzy pro svařování a lepení plastů“ ze souvisejících technických pravidel, které se v rámci revize mají sloučit s TPG 927 04 „Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti“ a TPG 927 05 zachovat jako samostatné pravidlo praxe.


Nově schválená technická pravidla

 • 14. 9. 2022
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 14. 9. 2022 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • Revize TPG 918 01 „Odorizace zemního plynu“;
 • Zrušení TPG 918 02 „Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení“;
 • Změna 1 TPG 304 02 „Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla“.

Vydání těchto technických pravidel se předpokládá s platností od 1. 11. 2022 (změna TPG 304 02), resp. 1. 12. 2022 (revize TPG 918 01, zrušení TPG 918 02), seznam viz zde.


Nově vydaná technická pravidla

 • 1. 7. 2022
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 1. 7. 2022 vycházejí nově TPG 901 01 v konsolidovaném znění, a to včetně změn. Tato technická pravidla nahrazuji vydání ze dne 1. 2. 2009.

TPG 901 01 „Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky“

Seznam TPG, viz zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 26. 5. 2022
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 26. 5. 2022 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 304 02 „Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla“ a revize TPG 918 01 „Odorizace zemního plynu“, viz zde.


Zasedání Technické koordinační komise ČPS

 • 13. 4. 2022
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 13. 4. 2022 se uskutečnilo pravidelné jarní zasedání Technické koordinační komise (TKK) ČPS. Členové TKK ČPS byli informováni předsedou Ing. Radkem Starým o závěrech ze zasedání Rady ČPS v prosinci 2021 a v dubnu 2022. Dále podala souhrnné informace o tvorbě pravidel praxe i norem za rok 2021 ředitelka Technického odboru Ing. Kateřina Vondráková.

Byla diskutována aktualizace Plánu tvorby pravidel praxe na rok 2022, k níž Ing. Kateřina Vondráková přednesla několik požadavků na schválení, viz Plán 2022 zde.

Ředitelka Technického odboru dále informovala o technické normalizaci pro rok 2022 a o projektech, v nichž se ČPS angažuje. Paní Ing. Tereza Navrátilová podala informace za legislativně-strategický odbor ČPS k aktuální legislativní situaci v ČR, včetně příprav budoucí legislativy a informovala o vývoji prací na Vodíkové strategii MPO, na kterých se ČPS aktivně podílí.

Další zasedání Technické koordinační komise ČPS proběhne na podzim 2022.


Nově schválená technická pravidla

 • 4. 2. 2022
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 4. 2. 2022 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 700 03 „Podmínky pro provádění pracovních činností a umisťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umisťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení“, Revize
 • TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně“, Změna 1

Vydání těchto technických pravidel se předpokládá s platností od 1. 3. 2022, seznam viz zde.


Nově schválená technická pravidla

 • 15. 12. 2021
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 6. 12. 2021 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 702 01 „Plynovody a přípojky z polyetylenu“ Změna 2

Zároveň byla zrušena:

 • TIN 930 01 „Skladování a manipulace s výrobky pro výstavbu plynovodů z polyetylenu“

Vydání těchto technických pravidel se předpokládá s platností od 1. 1. 2022, seznam viz zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 18. 10. 2021
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 18. 10. 2021 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně“, viz zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 14. 10. 2021
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 14. 10. 2021 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu TPG 700 03 „Podmínky pro provádění pracovních činností a umisťování staveb v ochran­ných pásmech plynárenských zařízení a pro umisťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení“, viz zde.


Zákazníci se nemusejí obávat, že by byla zánikem obchodníka ohrožena dodávka plynu

 • 13. 10. 2021
 • Praha

Zákazníci se nemusejí obávat, že koncem obchodníka je ohrožena dodávka plynu do jejich odběrného místa, neboť automaticky a okamžitě povinnost dodávky přebírá tzv. Dodavatel poslední instance, kterému tuto povinnost ukládá Energetický zákon.

Od krachu Moravia Energo v roce 2008 nebyl institut dodavatele poslední instance v takovém rozsahu v tuzemsku využit. Rozhodně dosud nikdy jsme nebyli svědky situace, kdy statisíce domácností budou muset uzavřít smlouvy s novými dodavateli. Přesto, že to, co se nyní děje, může být pro někoho šokující, není důvod k hysterii. Legislativa s takovou situací počítá, dodavatelé také a vše se zvládne. Konečně na změnu krachujícího dodavatele a přechod od dodavatele poslední instance k někomu jinému budou mít lidé celých šest měsíců.

Dodavatelem poslední instance pro odběratele na trhu se zemním plynem je v jihočeském kraji E.ON Energie, v hlavním městě Praze Pražská plynárenská a ve zbytku České republiky společnost innogy Energie. Toto jsou firmy, na které přechází povinnost dodávek v případě, že váš současný dodavatel nefunguje. Nestane se tedy nikomu, že by byl z ničeho nic odpojen od zemního plynu.

Vyjádření ERÚ zde.


Nově schválená technická pravidla

 • 29. 9. 2021
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 29. 9. 2021 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 205 01 „Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)“
 • TPG 920 22 „Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany“

Vydání těchto technických pravidel se předpokládá s platností od 1. 12. 2021, seznam viz zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 12. 8. 2021
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 12. 8. 2021 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 2 TPG 702 01 „Plynovody a přípojky z polyetylenu“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 1. 7. 2021
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 1. 7. 2021 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečným návrhům Změny 2 TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“ a revize TPG 920 22 „Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany“.

Více informací zde.


Nově schválená technická pravidla

 • 28. 6. 2021
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 28. 6. 2021 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS (TSK):

 • Změna 3 TPG 902 02 „Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu“,
 • Změna 2 TPG 920 21 „Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů“,
 • Změna 1 TDG 983 01 „Vtláčení biometanu do plynárenské soustavy. Požadavky na kvalitu a měření“.

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 8. 2021 seznam viz zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 30. 04. 2021
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 30. 4. 2021 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 2 TPG 920 21 „Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů“, viz stránka připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 13. 04. 2021
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 13. 4. 2021 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 205 01 „Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)“, viz stránka připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 01. 04. 2021
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 1. 4. 2021 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 3 TPG 902 02 „Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu“ a Změny 1 TDG 983 01 „Vtláčení biometanu do plynárenské soustavy. Požadavky na kva¬litu a měření“, viz stránka připomínková řízení.


Specialista užití plynu

 • 30. 03. 2021
 • Praha
 • Legislativní sekce

Hledáme kolegyni či kolegu do našeho týmu na pozici Specialista užití plynu. V kontextu evropských klimaticko-energetických politik má zemní plyn a jeho obnovitelné varianty nezastupitelné místo a jednou z důležitých misí bude se podílet na udržení pozice plynu a jeho užití v dopravě a kogeneraci. Práce je zaměřena jak na analýzu strategických a legislativních dokumentů, tak i na související public affairs aktivity a propagaci užití plynu a spolupráci se zástupci plynárenských společností, se státní správou a s dalšími expertními obory. Zajímavou výzvou bude také řešení otázky zvyšujícího se podílu vodíku ve směsi se zemním plynem v daných užitích. Těšit se můžete na mladý energický i energetický kolektiv a různorodá témata. Pokud Vás tato pracovní pozice zaujala, zasílejte svůj životopis na email veronika.vohlidkova@cgoa.cz.


Nově schválená technická pravidla

 • 24. 03. 2021
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 24. 3. 2021 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS (TSK ) TPG 935 01 „Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub“. Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 6. 2021, seznam naleznete zde. Dále byla na tomto jednání zrušena TPG 800 00„Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva“, která byla plně nahrazena ČSN EN 1749 „Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin“, zavedenou do soustavy ČSN v září r. 2020.


Uznaná certifikace MD pro Zásady pro projektování a bezpečné provozování LNG čerpacích stanic

 • 18. 02. 2021
 • Praha
 • Technická sekce

Komentář k ČSN EN ISO 16924 Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel

 • 17. 12. 2020
 • Praha
 • Technická sekce

Více zde.


Nově schválená technická pravidla

 • 18. 12. 2020
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 18. 12. 2020 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS (TSK ) TPG 920 23 „Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi“. Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 3. 2021.

Seznam viz zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 18. 11. 2020
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 18. 11. 2020 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 935 01 „Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 9. 11. 2020
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 9. 11. 2020 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 923 01 „Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení“.

Více informací zde.


Nově schválená technická pravidla

 • 30. 9. 2020
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 30. 9. 2020 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS (TSK ) tato technická pravidla:

 • Změna 1 TPG 609 01 „Regulátory tlaku pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umisťování a provoz“,
 • TPG 702 08 „Opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně“ (revize),
 • Změna 1 TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“.

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 12. 2020, seznam viz zde.

Dále TSK schválila s platností od 1. 12. 2020 zrušení:

 • TPG 702 06 „Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony“.

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 11. 9. 2020
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 11. 9. 2020 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 920 23 „Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 24. 7. 2020
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 24. 7. 2020 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 702 08 „Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 16. 6. 2020
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 16. 6. 2020 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“.

Více informací zde.


Nově schválená technická pravidla

 • 19. 5. 2020
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 19. 5. 2020 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS formou per rollam tato technická pravidla:

 • TPG 304 03 „Plnicí stanice stlačeného vodíku pro mobilní zařízení“;
 • Změna 1 TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“;
 • TPG 921 02 „Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu“.

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 7. 2020.

Seznam viz zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 4. 5. 2020
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 4. 5. 2020 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 609 01 „Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 21. 2. 2020
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 21. 2. 2020 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 704 01 „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 30. 1. 2020
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 30. 1. 2020 bylo zahájeno připomínkové řízení k revizi TPG 921 02 „Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 10. 12. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 10. 12. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení k novým TPG 304 03 „Plnicí stanice stlačeného vodíku pro mobilní zařízení“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 4. 11. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 4. 11. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení k návrhu na zrušení TIN 702 10 „Rekonstrukce plynovodních přípojek. Připojování domovních plynovodů a jejich uvádění do provozu“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 26. 9. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 26. 9. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 921 02 „Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu“.

Více informací zde.


Nově schválená technická pravidla

 • 19. 9. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 18. 9. 2019 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 304 02 „Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla“;
 • TPG 919 01 „Revizní kniha plynového zařízení“;
 • TPG 920 26 „Katodická ochrana potrubí uložených v zemi“;
 • TDG 983 01 „Vtláčení biometanu do plynárenské soustavy. Požadavky na kvalitu a měření“.

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 12. 2019.
Seznam viz zde.


Nově schválená technická pravidla

 • 29. 7. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 22. 7. 2019 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS Změna 1 TPG 702 01 „Plynovody a přípojky z polyetylenu“. Vydání této Změny 1 se předpokládá s platností od 1. 9. 2019.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 12. 7. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 12. 7. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu nových TPG 934 02 „Měřicí stanice“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 3. 7. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 4. 7. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 13. 6. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 13. 6. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu TPG 919 01 „Revizní kniha plynového zařízení“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 6. 6. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 6. 6. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu TDG 983 01 „Vtláčení biometanu do plynárenské soustavy. Požadavky na kvalitu a měření“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 15. 5. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 15. 5. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 702 01 „Plynovody a přípojky z polyetylenu“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 29. 4. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 29. 4. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 304 02 „Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 18. 4. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 17. 4. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu TPG 920 26 „Katodická ochrana potrubí uložených v zemi“.

Více informací zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 15. 3. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 15. 3. 2019 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu TPG 923 01 „Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízení"

Více informací zde.


Hledáme specialistu pro evropskou legislativu a strategické dokumenty

 • 12. 2. 2019
 • Praha
 • Ostatní

Více informací zde.


Nově schválená technická pravidla

 • 25. 01. 2019
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 25. 1. 2019 byly schváleny Technickou schvalovací komisí ČPS technické instrukce TIN 702 12 „Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry“. Vydání těchto technických instrukcí se předpokládá s platností od 1. 3. 2019.

Seznam viz zde.


Nově schválená technická pravidla

 • 31. 10. 2018
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 31. 10. 2018 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • Změna 5 TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“,
 • Změna 1 TPG 913 01 „Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách­“,
 • TPG 925 01 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu“,
 • TPG 927 01 „Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení“.

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 1. 2019.

Změna 5 TPG 905 01 nebude vydána samostatně, ale  bude vydáno konsolidované znění TPG 905 01, do kterého budou zapracovány již vydané Změny 1 až 4 a schválená Změna 5.

Seznam viz zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 23. 10. 2018
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 23. 10. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu  TIN 702 12 „Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL  plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry“.

Více informací zde.


Nově schválená technická pravidla

 • 26. 7. 2018
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 25. 7. 2018 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 800 03 "Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení",
 • Změna 1 TPG 902 04 "Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot",
 • Změna 1 TPG 922 01 "Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení".

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 10. 2018.

Seznam viz Nové předpisy.

Dále bylo schváleno zrušení TPG 921 23 "Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování platů". Tato pravidla jsou zrušena od 1. 8. 2018 bez náhrady.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 20. 7. 2018
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 20. 7. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 5 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení" a konečnému návrhu revize TPG 925 01 "Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu".

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 20. 7. 2018
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 13. 6. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 927 01 "Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení o odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení".

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 13. 6. 2018
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 13. 6. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 913 01 "Kontroly těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách".

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 15. 5. 2018
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 15. 5. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 902 04 "Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot".

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 23. 4. 2018
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 23. 4. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 922 01 "Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení".

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 23. 3. 2018
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 23. 3. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 800 03 "Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení".

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 19. 3. 2018
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 16. 3. 2018 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 702 01 "Plynovody a přípojky z polyetylenu".

Viz Připomínková řízení.


Nově schválená technická pravidla

 • 22. 2. 2018
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 21. 2. 2018 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • Změna 1 TPG 201 01 "Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu",
 • TPG 700 21 "Čichačky pro plynovody a přípojky",
 • Změna 2 TPG 702 04 "Plynovody a přípojky z oceli s provozním tlakem do 100 bar včetně",
 • Změna 1 TPG 920 21 "Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů".

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 4. 2018.

Seznam viz Nové předpisy.


Nově schválená technická pravidla

 • 13. 12. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 13. 12. 2017 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 927 02 "Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi" (revize),
 • TPG 927 03 "Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi"n (revize),
 • TPG 959 01 "Zařízení pro filtraci plynu" (revize).

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 3. 2018.

Seznam viz Nové předpisy.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 29. 11. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 29. 11. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 201 01 "Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu".

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 16. 11. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 16. 11. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 700 21 "Čichačky pro plynovody a přípojky".

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 27. 10. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 27. 10. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečným návrhům Změny 2 TPG 702 04 "Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně" a Změny 1 TPG 920 21 "Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů".

Viz Připomínková řízení.


Nově schválená technická pravidla

 • 19. 10. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 18. 10. 2017 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • Změna 4 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení";
 • TPG 702 11 "Čištění a sušení plynovodů po výstavbě";
 • TPG 908 02 "Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším".

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 1. 2018.

Seznam viz Nové předpisy.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 19. 9. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 19. 9. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečným návrhům TPG 927 02 "Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi" a TPG 927 03 "Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi".

Viz Připomínková řízení.


49. Kraftwerkstechnisches Kolloquium 2017

 • 13. 9. 2017
 • Drážďany
 • Ostatní

Vážené dámy, vážení pánové,
jménem Technické Univerzity v Drážďanech bychom Vás rádi pozvali k účasti na české delegaci na dvoudenním odborném energetickém kolokviu v Drážďanech ve dnech 17.–18. října 2017.
Cílem kolokvia je posílení mezinárodní spolupráce především však zintenzivnění česko-saských obchodních vztahů v oblasti energetiky, proto jsou k účasti srdečně zváni odborníci z České republiky. Energetické kolokvium s každoroční účastí více než 700 firem se koná již od roku 1968. Jeho součástí jsou odborné přednášky, diskuze klíčových hráčů a firemní veletrh.
V rámci české delegace nabízíme vybraným firmám z oboru bezplatnou účast (1 účastník za firmu) na celém programu dvoudenního sympozia, možnost představení Vaší firmy v plenární části a navázání nových obchodních kontaktů v rámci návštěvy firemního veletrhu. Konferenčním jazykem bude němčina, pro plenární část bude zajištěn překlad do angličtiny. Na místě bude pro koordinaci k dispozici zástupce Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Dopravu a ubytování si hradí účastníci sami.

Další informace jsou dispozici také na webu konference.
Přednáškové materiály z minulého ročníku si můžete stáhnout online.

Cílová skupina:

 • české firmy s více jak 50 zaměstnanci
 • provozovatelé energetických zařízení/elektráren
 • stavební firmy – výstavba elektráren a energetických zařízení
 • výrobci technologií (turbíny, parní generátory, zásobníky, hořáky), laboratorní a měřící techniky
 • plánovací a konstrukční kanceláře pro energetická zařízení

Bezplatnou účast na české delegaci nabízíme firmám, které odpovídají výše uvedeným kritériím. Přihlášky zasílejte prosím do 27. 9. 2017 na email: knollova@dtihk.cz (firma, účastník, kontakt, jazyková znalost Nj/Aj).

Informace naleznete také na našem webu.
Program plenární části zde.
Program odborné části a dašlí informace zde.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 12. 9. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 12. 9. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 959 01 "Zařízení pro filtraci plynu".

Viz Připomínková řízení.


Nově schválená technická pravidla

 • 27. 7. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 26. 7. 2017 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 700 03 "Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení";
 • TPG 700 24 "Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství";
 • TPG 702 07 "Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí".

Vydání těchto pravidel se předpokládá s platností od 1. 9. 2017.

Seznam viz Nové předpisy.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 11. 7. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 4. 7. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 4 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení"

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 28. 6. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 28. 6. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 702 11 "Čištění plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě".

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 16. 6. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 16. 6. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 908 02 "Větrání vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva a výkonem 50 kW a větším".

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 10. 4. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 10. 4. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 700 24 "Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství".

Viz Připomínková řízení.


IGU zveřejnila Světovou zprávu o LNG za rok 2017

 • 5. 4. 2017
 • Barcelona/Tokio
 • Zahraniční informace

V roce 2016 vzrostl celosvětový obchod s LNG o 5 % a již třetím rokem za sebou stanovil nový rekord s tím, jak se LNG dostává do popředí jako preferovaná pohonná hmota.

Mezinárodní plynárenská unie (IGU) dnes zveřejnila svou Světovou zprávu o LNG za rok 2017. Zpráva se zabývá aktuálním stavem celosvětového odvětví LNG a zdůrazňuje dynamiku tohoto odvětví zaznamenanou v roce 2016, s výrazným růstem počtu projektů na dodávky LNG i zvýšenou poptávkou po LNG jako pohonné hmotě jak na nových, tak na tradičních trzích po celém světě.

Další informace jsou uvedeny zde.
Ke stažení zprávy klikněte zde.


Nově schválená technická pravidla

 • 24. 2. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 22. 2. 2017 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 702 09 "Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně";
 • TPG 807 01 "Vytápění závěsnými plynovými světlými a tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz";
 • TPG 902 03 "Plynná paliva. Chromatografické rozbory";
 • TPG 902 04 "Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot".

Seznam viz Nové předpisy.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 30. 1. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 30. 1. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 702 07 "Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodních potrubí".

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 18. 1. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 18. 1. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu TPG 700 03 "Podmínky pro provádění stavebních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízen".

Viz Připomínková řízení.


Plán tvorby ND pro r. 2017

 • 6. 1. 2017
 • Praha
 • Technická sekce

Plán tvorby normativních dokumentů pro r. 2017, který byl schválen Technickou koordinační komisí ČPS na jednání dne 2. 11. 2016, je zveřejněn na Plán tvorby TPG, TDG, TIN.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 25. 10. 2016
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 25. 10. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 807 01 "Vytápění závěsnými plynovými světlými a tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz"

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 19. 10. 2016
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 19. 10. 2016 byla zahájena připomínková řízení ke konečným návrhům TPG 902 03 "Plynná paliva. Chromatografické rozbory" a TPG 902 04 "Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot"

Viz Připomínková řízení.


Dny Kogenerace 2016

 • 8. 9. 2016
 • Praha
 • Ostatní

Více informací zde.


Nově schválená technická pravidla

 • 1. 7. 2016
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 29. 6. 2016 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 700 02 "Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody", platnost od 1. 9. 2016;
 • TPG 920 24 "Zásady pro provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím", platnost od 1. 9. 2016;

Seznam viz Nové předpisy.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 16. 6. 2016
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 15. 6. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 3 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení".

Viz Připomínková řízení.


Změna způsobu distribuce časopisu plyn

 • 1. 6. 2016
 • Praha
 • Časopis Plyn

Rada ČPS rozhodla o změně periodicity časopisu Plyn. Od 1. 7. 2016 bude časopis Plyn vycházet jednou za dva měsíce jako dvojčíslo, tj. bude vycházet jen 6× ročně. Celkový rozsah stran ročně bude stejný, jako tomu bylo doposud, takže rozsah odborných informací se za rok zvýší o 20 stran, čili čtenář dostane navíc jedno stávající číslo časopisu. Redakce se bude snažit o to, aby se nejpozději od nového ročníku dvojčíslo dostávalo ke čtenářům vždy v průběhu první dekády sudého měsíce.
Tištěná podoba časopisu bude zachována, nicméně dojde ke snížení nákladu. Tištěná verze časopisu Plyn bude počínaje dvojčíslem 7–8/2016 zasílána pouze těm odběratelům, kteří o to písemně požádají – např. prostřednictvím žádosti, která byla přílohou časopisu Plyn č. 5 a 6. Žádost je možné také stáhnout zde:

(pokud by vyplněný interaktivní formulář nešel přímo odeslat, je možné ho odeslat jako přílohu standardního e-mailu na adresu redakce@cgoa.cz nebo plyn@cgoa.cz).
K tištěné verzi časopisu přibude verze elektronická, která bude k dispozici v členské zóně webových stránek Českého plynárenského svazu. Dále bude elektronická verze na vyžádání zasílána
e-mailem (na adresu, kterou odběratel redakci poskytne).

Předplatitelům časopisu přes A.L.L. Production bude nadále zasílána tištěná verze.
Termín pro odevzdání žádostí je 30. 6. 2016.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 23. 5. 2016
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 19. 5. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 934 01 "Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz".

Viz Připomínková řízení.


Nový e-shop a změna v systému distribuce tištěných technických norem

 • 1. 4. 2016
 • Praha
 • Ostatní

Vážení uživatelé technických norem, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "ÚNMZ") vychází vstříc požadavkům svých zákazníků na širší dostupnost českých technických norem a dne 15. 3. 2016 spustil internetový obchod.
Prodej a distribuci tištěných ČSN na území České republiky budou k výše uvedenému datu zajišťovat jak stávající smluvní prodejci, tak i ÚNMZ prostřednictvím vlastního internetového obchodu a sítě distribučních míst. Nová distribuční místa tištěných ČSN zákazníci naleznou na níže uvedených adresách – jedná se současně o sídla oblastních inspektorátů ČMI:

Kromě stávajících 8 smluvních prodejců a Informačního centra ÚNMZ, naroste počet míst, kde lze ČSN zakoupit, o dalších 10. Zákazníci budou mít možnost objednat si normu prostřednictvím internetového obchodu, nechat si ji poslat domů nebo si ji osobně vyzvednout na jedné z výše uvedených poboček.


Nově schválená technická pravidla

 • 10. 3. 2015
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 9. 3. 2016 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS:

 • TPG 903 01 Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek, platnost od 1. 5. 2016;
 • TPG 983 02 Plynové hospodářství bioplynových stanic, platnost od 1. 5. 2016;
 • Změna 1 TPG 703 01 Průmyslové plynovody, platnost od 1. 5. 2016.

Seznam viz Nové předpisy.


Omlouváme se, ale v době od 7.–11. března 2016 není zajištěn prodej TPG a publikací z důvodu dovolené.

 • 4. 3. 2016
 • Praha
 • Oznámení

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 2. 3. 2016
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 1. 3. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 920 24 "Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím".

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 28. 1. 2016
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 27. 1. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 700 02 "Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody".

Viz Připomínková řízení.


Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

 • 21. 1. 2016
 • Praha
 • Technická sekce

Dne 21. 1. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 703 01 "Průmyslové plynovody".

Viz Připomínková řízení.


Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě

 • 18. 1. 2016
 • Praha
 • Vzdělávání a podpora

Český plynárenský svaz pořádá 9. mezinárodní konferenci NGV 2016
Konference se koná ve středu 24.února 2016 v Konferenčním centru CITY Praha, Na Strži 65/1702, Praha 4 – Pankrác

PROGRAM a PŘIHLÁŠKA

Tematické zaměření konference

 • Národní akční plán-Čistá mobilita: programy podpory a rozvoje
 • Legislativa CNG a LNG – bezpečnost, podmínky údržby a provozu, garážování vozidel
 • NGV technika a infrastruktura, zkušenosti provozovatelů

Na konferenci například vystoupí

 • Matthias Maedge, generální sekretář NGVA Europe, Belgie
 • Eduard Muřický, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Jiří Šimek, místopředseda představenstva, E.ON Energie, a.s.
 • Michael Schaarschmidt, erdgasmobil, Německo
 • Petr Vomáčka, odborník na dopravu a redaktor, ÚAMK a.s.
 • Vladimír Ellner, jednatel, Adast Engineering s.r.o.
 • Martin Chovanec, technický a investiční náměstek, D.P. Ostrava a.s.

Více informací
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42, 140 21 Praha 4 – Michle
E-mail: pavel.novak@cgoa.cz
www.cgoa.cz, www.cng4you.cz


Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací
https://www.high-endrolex.com/10